Tywydd: Rhybuddion am wynt a glaw trwm dros y penwythnos

  • Cyhoeddwyd
Storm Aberystwyth
Disgrifiad o’r llun,
Gallai mwy o wyntoedd cryf a glaw daro Cymru nos Wener a ddydd Sadwrn

Gallai gwyntoedd 70mya daro Cymru yn ddiweddarach ddydd Gwener a bydd mwy o dywydd garw dros y penwythnos.

Mae rhybudd oren i "fod yn barod" am wyntoedd cryfion a hefyd rybudd melyn am law.

Cafodd sawl rhybudd am lifogydd eu cyhoeddi gan Gyfoeth Naturiol Cymru.

Daw'r rhybuddion wedi wythnos o dywydd garw mewn rhannau o'r de a'r canolbarth.

'Tonnau mawr'

Dywedodd Owain Wyn Evans, cyflwynydd tywydd BBC Cymru: "Unwaith eto, mae disgwyl tywydd garw dros y penwythnos a hynny wrth i system o bwysedd isel ein cyrraedd o'r gorllewin.

"Mae disgwyl gwyntoedd cryfion ddydd Sadwrn, yn enwedig ger y glannau ac ar dir uwch.

"Ac wrth gwrs, fe fydd y gwyntoedd yn arwain at donnau mawr- felly mae llifogydd arfordirol yn bosib unwaith eto.

"Ond wrth i'r Swyddfa Dywydd rybuddio bod hyd at 40mm o law yn bosib, mae disgwyl llifogydd yn bellach o'r glannau hefyd wrth i lefel yr afonydd codi.

"Yn anffodus, mae'r jet lif, gwyntoedd cryfion sy'n teithio o amgylch y byd tua saith milltir o'r ddaear, yn parhau i aros mewn un lle. Ac mae'r gwyntoedd yma yn symud system ar ôl system o bwysedd isel tuag at Gymru a gweddill Prydain."

Rhybuddion

Mae rhybuddion y Swyddfa Dywydd mewn grym yn siroedd Penfro, Caerfyrddin, Abertawe, Pen-y-bont, Castell-nedd Port Talbot, Bro Morgannwg, Rhondda Cynon Taf a Chaerdydd.

Gallai gwyntoedd o hyd at 70mya effeithio ar yr arfordir a rhai 80mya effeithio ar fannau agored.

Mae rhybudd melyn, hynny yw "bod yn wyliadwrus," mewn grym yn siroedd Caerffili, Casnewydd, Mynwy, Torfaen, Merthyr Tudful a Blaenau Gwent.

Disgrifiad o’r llun,
Difrod y storm yn Neganwy, Conwy ddydd Iau

Bydd glaw trwm hefyd yn debygol o effeithio ar yr holl siroedd yma yn ogystal â Cheredigion a Phowys.

Bydd band o law trwm a gwyntoedd yn symud i mewn i Gymru nos Wener ac yn symud i'r dwyrain drwy gydol ddydd Sadwrn.

Canslo

Mae'r rhybuddion mewn grym tan nos Sadwrn.

Wrth i nifer o gefnogwyr rygbi Cymru deithio i Ddulyn ar gyfer y gêm ym Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad, does dim disgwyl i deithiau fferi gael eu heffeithio yn ystod y dydd ddydd Gwener.

Ond o 8.45pm ymlaen, mae rhai teithiau cwmni Irish Ferries wedi cael eu canslo o Sir Benfro i Rosslare.

Mae mwyafrif o deithiau fferi dydd Sadwrn y cwmni wedi'u canslo.

Mi fydd teithwyr yn cael cynnig mynd ar daith fferi Caergybi i Ddulyn yn lle. Mae disgwyl i'r llongau hyn barhau fel yr arfer ddydd Gwener a Sadwrn ond mae llongau Swift wedi cael eu canslo.

Mae Stena yn dweud nad oes unrhyw newid i'w trefn nhw ar hyn o bryd.

Trwsio rheilffordd

Er gwaethaf y rhagolygon, mae Network Rail yn gobeithio ail agor rhan o reilffordd Cambria ddydd Llun wedi i lanw uchel ei difrodi ym mis Ionawr.

Mae'r cwmni wedi bod yn gweithio i drwsio'r lein rhwng Y Bermo a Machynlleth cyn gynted â phosib.

Mae'n debyg i gost derfynol gosod cledrau newydd ac ailadeiladu waliau ar y rheilffordd gyrraedd tua £10m.

Dywedodd rheolwr gyfarwyddwr Network Rail Mark Langman fod ail-agor y lein yn newyddion pwysig i bobl yr ardal.