Yr Alban: 'Mae'n bersonol'

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Mae Mr Cameron wedi gwrthod cynnig i ymddangos mewn dadl ar deledu yn erbyn Alex Salmond

Mae'r Prif Weinidog David Cameron wedi galw ar bobl Cymru i ddweud wrth yr Alban eu bod nhw am iddyn nhw aros yn y Deyrnas Unedig.

Dywedodd nad yw canlyniad refferendwm yr Alban ar annibyniaeth yn sicr ar hyn o bryd a bod gan gefnogwyr yr undeb "saith mis i achub y wlad fwyaf eithriadol mewn hanes".

Mae'r SNP wedi galw Mr Cameron yn "llwfr" am beidio â gwneud ei araith yn yr Alban, gan mai yn y Parc Olympaidd yn Llundain roedd yn siarad.

Ychwanegodd Dirprwy Brif Weinidog yr Alban Nicola Sturgeon fod y polau piniwn yn "amlwg yn codi ofn" ar yr ymgyrch Na.

'Personol'

Disgrifiad o’r llun, Roedd David Cameron yn siarad yn y Parc Olympaidd

Yn ei araith ar ddyfodol y Deyrnas Unedig, dywedodd Mr Cameron y byddai'r wladwriaeth yn cael ei "lleihau" os byddai'r Alban yn pleidleisio dros adael.

Dywedodd fod rhai wedi galw arno i beidio ymuno â'r ddadl ond ei fod yn "poeni gormod am y mater i gadw allan ohoni".

"Mae hyn yn bersonol," ychwanegodd.

Fe siaradodd am ysbryd Team GB yn y Gemau Olympaidd, wnaeth ennill 65 medal yn ystod y gemau yn 2012.

"I mi, nid ennill oedd y peth gorau am y gemau Olympaidd, ond y coch, y gwyn a'r glas.

"Roedd yn haf lle daeth gwladgarwch o'r cysgodion ac i mewn i'r heulwen, gyda phawb yn llawenhau gyda'i gilydd dros Team GB."

Araith ar gyfer Cymry

Disgrifiad o’r llun, Roedd golygfeydd fel hyn i'w gweld yn yml yn ystod haf 2012

Bydd pobl yr Alban yn penderfynu os mai ysbryd Team GB ynteu gweledigaeth Alex Salmond ar gyfer Alban annibynnol sydd yn apelio fwyaf ar Fedi 18.

"Mae hwn yn benderfyniad ar gyfer pobl yr Alban yn unig," ychwanegodd Mr Cameron. "Rwy'n credu'n gryf ei fod o fewn eu diddordebau i aros yn y DU.

"Y ffordd yna mae gan yr Alban le i wneud penderfyniadau, tra'n parhau i fod â'r diogelwch sy'n dod o fod yn rhan o rywbeth mwy."

Dywedodd fod yr Alban ar hyn o bryd yn rhan o wladwriaeth sydd â phresenoldeb sylweddol ar y llwyfan rhyngwladol, ac y bydd canlyniad y refferendwm yn effeithio ar 63 miliwn o bobl.

"Dyna pam mai nid ar gyfer pobl yr Alban mae'r araith hon, ond ar gyfer pobl Lloegr, Cymru a Gogledd Iwerddon. Fe fyddan ni'n cael ein lleihau yn sylweddol heb yr Alban."

Ychwanegodd ei fod eisiau i bobl Cymru "adael i'r neges atseinio" eu bod nhw "eisiau'r Alban i aros".

Mae Nicola Sturgeon wedi beirniadu araith y prif weinidog.

'Cywilyddus'

Disgrifiad o’r llun, Mae Nicola Sturgeon wedi beirniadu Mr Cameron am siarad am y Gemau Olympaidd yn ei araith

"Mae hon yn araith lwfr gan brif weinidog sydd yn defnyddio'r Parc Olympaidd yn Llundain ar gyfer rhoi darlithoedd llawdrwm yn erbyn annibyniaeth yr Alban," meddai.

"Does ganddo ddim yr asgwrn cefn i ddod i'r Alban nac unman arall er mwyn gwneud ei achos mewn dadl, un yn erbyn un.

"David Cameron, fel prif weinidog Torïaidd, yw'r ymgorfforiad o'r achos democrataidd dros bleidlais Ie ar gyfer Alban annibynnol - ac mae'n gwybod hynny."

Ychwanegodd Ms Sturgeon fod "defnyddio'r Stadiwm Olympaidd ar y diwrnod mae Gemau Olympaidd yr Hydref yn dechrau a cheisio defnyddio llwyddiannau Llundain 2012 fel dadl yn erbyn yr Alban yn cymryd ei dyfodol i'w dwylo ei hunain, yn dangos yn amlwg fod ofn yn rhedeg drwy'r ymgyrch Na.

"Maen nhw'n gweld y polau piniwn yn dangos fod pethau'n agosáu ac maen nhw'n amlwg yn ofni - ond mae defnyddio digwyddiad chwaraeon ar gyfer dibenion gwleidyddol yn gywilyddus."

Straeon perthnasol