Undebau athrawon yn streicio ar Fawrth 26

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Bu athrawon yn streicio gyntaf yn 2011.

Mae UCAC, NUT a NASUWT wedi cyhoeddi y bydd athrawon yng Nghymru a Lloegr yn streicio ar Fawrth 26 oherwydd ffrae am eu cyflogau, pensiynau ac amodau gwaith.

Fe gynhaliodd yr undebau eu streic gyntaf dair mlynedd yn ôl, ond yn fwy diweddar, mae'r rheiny wedi'u canslo fel bod trafodaethau'n cael eu cynnal.

Mae'r undebau'n cwyno bod Gweinidog Addysg San Steffan Michael Gove yn gwrthod trafod eu gofynion yn "barhaol", a bod hyn yn "ddiangen ac yn niwediol".

Mae'r anghydfod ynglyn â chyflwyno strwythur talu newydd fydd yn ddibynnol ar berfformiad yr athro a phecynnau pensiwn llymach.

Yn ôl yr undebau, mae miloedd o athrawon da, profiadol yn gadael neu'n ystyried gadael eu swyddi, ac maent yn rhybuddio bod argyfwng prinder athrawon o'n blaenau.

Mae nhw'n dweud bod dau o bob pump athro yn gadael y broffesiwn o fewn eu pum mlynedd cyntaf.

Roedd cyfarfod diwethaf yr Undebau gyda swyddogion y Llywodraeth ym mis Hydref, ac mae nhw wedi bod yn aros i gael trafodaethau gyda Michael Gove ers hynny.

Ond mae nhw'n cwyno "nad oes unrhyw gais difrifol wedi'i wneud i geisio dod o hyd i ateb - neu hyd yn oed drafod - ein pryderon."

Anghydfod

Dywedodd Dilwyn Roberts-Young, Is-ysgrifennydd Cyffredinol UCAC: "Mae Michael Gove wedi chwalu'r system dâl ar gyfer yr athrawon yn llwyr, ac mae e wedi gwneud newidiadau i bensiynau fydd yn effeithio'n negyddol ar y system addysg.

"Rydym yn falch o gael gydweithio gyda'r NUT ar fater sydd mor bwysig i athrawon ledled Cymru, ac i'r system addysg yn ei chyfanrwydd."

Mae'r undebau'n dweud eu bod wedi canslo'r streic ym mis Tachwedd ac wedi gohirio un arall ar gyfer mis Chwefror er mwyn cael trafod.

Ond mae llefarydd ar ran Adran Addysg Llywodraeth San Steffan yn dweud eu bod wedi cytuno i gael trafodaethau ac y bydd y rheiny'n dechrau'n fuan:

"Fe fydd rhieni yn stryglo i ddeall pam bod yr NUT am barhau gyda streiciau dros fesurau'r Llywodraeth i adael i benaethiaid dalu mwy i athrawon da."

Mae UCAC yn dweud y byddan nhw mewn trafodaethau gyda Michael Gove dros yr wythnosau nesaf gyda'r gobaith y bydd modd osgoi'r angen i streicio, os bydd y trafodaethau'n rhai adeiladol.