Cyrch Clynnog Fawr: arestio dyn

  • Cyhoeddwyd

Mae Heddlu Gogledd Cymru wedi arestio dyn 43 mlwydd oed ar ôl dod o hyd i arfau yn dilyn cyrch.

Roedd yr heddlu wedi bod yn edrych am yr arfau yng Nghlynnog Fawr, yng Ngwynedd.

Dywedodd llygad-dystion yn y pentref bod cerbyd heddlu arfog yno, a bod hofrennydd yr heddlu wedi bod yn hedfan uwchlaw'r pentref am tua awr.

Y Prif Arolygydd Simon Barrasford oedd yn gyfrifol am arwain ymgyrch yr heddlu, a dywedodd:

"Cafodd adnoddau eu gyrru i'r fan ac rydym wedi llwyddo i ddarganfod yr arfau, diogelu'r cyhoedd a dal y dyn mewn modd diogel.

"Rwy'n ddiolchgar i'r bobl leol am eu dealltwriaeth a'u cydweithrediad ac rydym yn gobeithio bydd yr ardal yn dychwelyd i normalrwydd cyn gynted a bo modd."