Clwb Pêl-droed Aber yn colli eu hapêl

  • Cyhoeddwyd

Mae Clwb Pêl-droed Aberystwyth wedi colli eu hapêl yn erbyn y penderfyniad i dynnu tri o bwyntiau oddi arnynt.

Mae hyn yn golygu bod eu gobeithion o orffen yn y chwech uchaf drosodd, am y tymor hwn beth bynnag.

Roedd Cymdeithas bêl-droed Cymru wedi penderfynu tynnu tri o bwyntiau a rhoi dirwy o £250 i'r clwb am iddyn nhw roi gêm i chwaraewr oedd wedi cael ei wahardd.

Mae'r penderfyniad yn golygu eu bod dau bwynt tu ôl i Rhyl ar ôl 22 gem gyntaf y tymor.

Bydd y gynghrair nawr yn rhannu'n ddwy ar gyfer gweddill y tymor, gyda'r chwech uchaf yn chwarae ei gilydd ddwywaith a'r chwech isaf yn gwneud yr un fath.

Nid oes posib i dîm sydd yn yr hanner gwaelod orffen yn uwch na seithfed.

Dywedodd Cymdeithas bêl-droed Cymru: "Penderfynodd y panel apêl ddiystyru apêl Aberystwyth ac y byddai'r gosb wreiddiol yn sefyll."