Tai heb drydan

Fe wnaeth lori syrthio ar ei hochr ar Bont Llansawel, ger Abertawe Image copyright Mark Rees
Image caption Fe wnaeth lori syrthio ar ei hochr ar Bont Llansawel, ger Abertawe

Fe fu hyd at 15,000 o gartrefi a busnesau heb gyflenwad trydan am gyfnodau dydd Sadwrn oherwydd difrod gan wyntoedd cryfion.

Cafodd gwyntoedd o 80 mya eu cofnodi yn y Mwmbwls gyda'r Swyddfa Dywydd yn cyhoeddi rhybudd oren, "byddwch yn barod."

Roedd rhannau o'r canolbarth gan gynnwys Aberhonddu heb drydan am gyfnod byr yn ystod y prynhawn.

Dywed Western Power Distribution fod hyd at 15,000 o gwsmeriaid yn y canolbarth heb drydan am gyfnod byr.

Ond erbyn hyn mae cyflenwadau wedi eu hadfer i drefi Aberhonddu, Llandrindod a Rhaeadr Gwy.

Bu bron i 550 o dai yn ardal Abertawe heb drydan oherwydd problemau yn ymwneud â'r tywydd.

Am 6.30yh, roedd 976 o dai yn y canolbarth, gorllewin a de Cymru yn parhau heb drydan.

Ar hyn o bryd mae yna rybudd llifogydd mewn grym yn Nyffryn Dyfrdwy Isaf.

Daw'r rhybuddion wedi wythnos o dywydd garw mewn rhannau o'r de a'r canolbarth.

'Tonnau mawr'

Yn ôl Scottish Power, doedd yna ddim adroddiadau gan eu cwsmeriaid o broblemau yng ngogledd a chanolbarth Cymru.

Fe wnaeth y gwyntoedd cryfion hefyd achosi problemau ar y ffyrdd.

Bu'r M4 ar gau i'r ddau gyfeiraid ar ôl i lori fynd ar ei hochr ar Bont Llansawel,rhwng Port Talbot ac Abertawe.

Hefyd bu cyfyngiadau ar Bont Hafren,, Pont Britannia a Phont Cleddau oherwydd gwyntoedd cryfion.

Dywedodd Owain Wyn Evans, cyflwynydd tywydd BBC Cymru: "Unwaith eto, mae disgwyl tywydd garw dros y penwythnos a hynny wrth i system o bwysedd isel ein cyrraedd o'r gorllewin.

"Mae disgwyl gwyntoedd cryfion ddydd Sadwrn, yn enwedig ger y glannau ac ar dir uwch.

"Ac wrth gwrs, fe fydd y gwyntoedd yn arwain at donnau mawr - felly mae llifogydd arfordirol yn bosib unwaith eto.

"Ond wrth i'r Swyddfa Dywydd rybuddio bod hyd at 40mm o law yn bosib, mae disgwyl llifogydd yn bellach o'r glannau hefyd wrth i lefel yr afonydd codi.

"Yn anffodus, mae'r jet lif, gwyntoedd cryfion sy'n teithio o amgylch y byd tua saith milltir o'r ddaear, yn parhau i aros mewn un lle. Ac mae'r gwyntoedd yma yn symud system ar ôl system o bwysedd isel tuag at Gymru a gweddill Prydain."

Mae disgwyl i'r glaw trwm ddiflanu o arfordir y dwyrain erbyn pnawn Sadwrn, ond fe fydd yna gawodydd cyson yn dilyn meddai'r Swyddfa Dywydd.

Rhybuddion

Mae rhybuddion y Swyddfa Dywydd mewn grym yn siroedd Penfro, Caerfyrddin, Abertawe, Pen-y-bont, Castell-nedd Port Talbot, Bro Morgannwg, Rhondda Cynon Taf a Chaerdydd.

Gallai gwyntoedd o hyd at 70mya effeithio ar yr arfordir a rhai 80mya effeithio ar fannau agored.

Mae rhybudd melyn, hynny yw "bod yn wyliadwrus," mewn grym yn siroedd Caerffili, Casnewydd, Mynwy, Torfaen, Merthyr Tudful a Blaenau Gwent.

Image caption Difrod y storm yn Neganwy, Conwy ddydd Iau

Bydd glaw trwm hefyd yn debygol o effeithio ar yr holl siroedd yma yn ogystal â Cheredigion a Phowys.

Canslo

Mae'r rhybuddion mewn grym tan nos Sadwrn.

Wrth i nifer o gefnogwyr rygbi Cymru deithio i Ddulyn ar gyfer y gêm ym Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad, does dim disgwyl i deithiau fferi gael eu heffeithio yn ystod y dydd ddydd Gwener.

Trwsio rheilffordd

Er gwaethaf y rhagolygon, mae Network Rail yn gobeithio ail agor rhan o reilffordd Cambria ddydd Llun wedi i lanw uchel ei difrodi ym mis Ionawr.

Mae'r cwmni wedi bod yn gweithio i drwsio'r lein rhwng Y Bermo a Machynlleth cyn gynted â phosib.

Mae'n debyg i gost derfynol gosod cledrau newydd ac ailadeiladu waliau ar y rheilffordd gyrraedd tua £10m.

Dywedodd rheolwr gyfarwyddwr Network Rail Mark Langman fod ail-agor y lein yn newyddion pwysig i bobl yr ardal.

Straeon perthnasol