Gwyntoedd cryfion yn parhau i achosi problemau

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Mark Rees
Disgrifiad o’r llun,
Fe wnaeth lori syrthio ar ei hochr ar Bont Llansawel, ger Abertawe

Mae disgwyl rhagor o wyntoedd cryfion dydd Sul ar ôl i'r tywydd achosi problemau mewn sawl rhan o Gymru

Dydd Sadwrn bu'n rhaid cau nifer o ffyrdd oherwydd llifogydd ac ar un adeg roedd 30,000 o gartrefi canolbarth heb drydan am gyfnod

Dywed Western Power roedd tua 230 o gartrefi yn parhau heb drydan fore Sul, mewn gwahanol ardaloedd rhwng Sir Benfro a chymoedd Gwent.

Cafodd gwyntiodd ar gyflymder o 80 mya eu cofnodi yn y Mwmbwls ger Abertawe.

Mae'r Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi rhybudd melyn "byddwch yn ymwybodol", oherwydd y gwynt a'r glaw ar gyfer de, gorllewin a chanolbarth Cymru.

Ffynhonnell y llun, Tim Rogers
Disgrifiad o’r llun,
Llifogydd yn ardal Y Fenni, Sir Fynwy

Ddydd Sul roedd tri rhybudd llifogydd mewn grym ar yr Afon Gwy yn Llanfair-ym-Muallt a'r Clas ar Wy, Afon Hafren yn Trewern ac ar gyfer rhannau o ddyffryn isaf afon Dyfrdwy.

Mae rhan o'r M4 yn parhau ar gau yn ardal Abertawe ar ol i lori droi ar ei hochr ar bont Llansawel dydd Sadwrn.

Bydd yn rhaid i beirianwyr aros tan fod y gwyntoedd yn gostegu cyn bod modd symud y lori.

Hefyd roedd yna gyfyngiadau traffig mewn grym ar bontydd Hafren, Britannia a Cleddau.

Ar un adeg dydd Sadwrn roedd mwy na 30,00 o gartrefi heb drydan yn y canolbarth, ond cafodd y cyflenwad ei adfer i'r rhan fwyaf o fewn 90 munud.

Bu problemau gyda chyflenwadau trydan hefyd yn Dale, Sire Benfro, Llandeilo, Abertawe ac ardal Pont-y-pŵl.

Yn ôl Western Power mewn cyfnod o 24 awr rhwng 6.30am bore Sadwrn a 6.30am bore Sul fe lwyddodd peirianwyr i ailgysylltu cyflenwadau i 64,000 o gartrefi.

"Doedd neb heb gyflenwad am fwy na 12 awr," meddai'r llefarydd.

Straeon perthnasol