BBC Cymru Fyw

Ail agor rhan o rheilffordd Cambria wedi'r stormydd diweddar

Published
image copyrightjohn lewis
image captionRoedd rhaid symud y cerbydau drwy'r Bermo ar ôl iddyn nhw fynd yn sownd yn y llifogydd

Mae'r rheilffordd rhwng Cyffordd Dyfi a'r Bermo a gafodd ei ddifrodi gan stormydd ym mis Ionawr wedi ail agor ddydd Llun.

Fe wnaeth y gwynt a'r llanw uchel ddifrodi amddiffynfeydd wrth ymyl y môr gan adael cerrig a llanast ar lwybr y rheilffordd.

Cred Network Rail y bydd yr holl waith atgyweirio yn costio tua £10 miliwn.

Mae disgwyl i'r gwaith o drwsio'r rheilffordd rhwng Pwllheli a Bermo barhau tan ganol mis Mai.

Yn ôl Rheolwr Gyfarwyddwr llwybr Network Rail, Mark Langman, mae'r gwaith atgyweirio wedi mynd rhagddo er gwaetha'r tywydd garw diweddar a chyfnodau o lanw uchel.

"Mae pobl yr ardal yn dibynnu ar y rheilffordd a'r flanoriaeth gyntaf oedd llunio cynllun i sicrhau bod y rheilffordd yn agor cynt cynted â bod modd gwneud hynny yn ddiogel.

"Mae'r cynllun wedi gweld gweithwyr yn gweithio mewn amgylchiadau anodd iawn, ac mae'n newyddion da iawn ein bod yn gallu ail agor rhan o'r rheilffordd.

Ychwanegodd Mr Langman fod y tywydd garw diweddar wedi tanlinellu pwysigrwydd cynlluniau da er mwyn rheoli 34 milltir o amddiffynfeydd y môr.

image copyrightJohn Lewis
image captionCafodd y tren ei symud i Gaer wedi difrod i Lein y Cambria

Straeon perthnasol

  • Ail agor rheilffordd Cambria wedi'r stormydd diweddar