Darganfod corff wrth chwilio am gaiacwr

  • Cyhoeddwyd
rescue team in riverFfynhonnell y llun, Matthew Horwood
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd y gwasanaethau brys eu galw tua 1 o'r gloch ddydd Sul

Mae Heddlu Dyfed Powys wedi darganfod corff wrth chwilio am gaiacwr 34 oed aeth ar goll ar Afon Wysg ddydd Sul.

Cafodd y corff ei ddarganfod yn yr afon ychydig cyn 11.20 fore Llun.

Dywedodd yr heddlu bod teulu'r dyn ar goll wedi cael gwybod ac y byddai'r corff yn cael ei adnabod yn ffurfiol.

Dechreuodd y gwaith chwilio eto fore Llun wedi i ardal 11 milltir o hyd gael ei chwilio yn ardal Llangynidr ger Crughywel ddydd Sul.

Cafodd y gwasanaethau eu galw ychydig wedi 1 o'r gloch ddydd Sul ar ôl adroddiadau fod grŵp o wyth o gaiacwyr wedi mynd i drafferthion.

Fe ddaethon nhw o hyd i'r caiac nos Sul dipyn o bellter lawr yr afon o bont Llangynidr.

Ddydd Sul roedd Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn defnyddio cychod wrth chwilio'r afon.

Roedd yr heddlu, Gwasanaeth Ambiwlans Cymru a Thîm Achub Mynydd Aberhonddu hefyd yn helpu.

Ac roedd lefel yr afon yn uchel yn dilyn glaw trwm a hynny'n gwneud gwaith y timau achub yn anoddach.

Ffynhonnell y llun, Matthew Horwood
Disgrifiad o’r llun,
Hofrennydd y llu awyr yn Llangynidr
Ffynhonnell y llun, Matthew horwood
Disgrifiad o’r llun,
Car yr heddlu ar bont Llangynidr
Ffynhonnell y llun, Tim Rogers
Disgrifiad o’r llun,
Roedd lefel Afon Wysg yn uchel yn Y Fenni ddydd Sadwrn

'Anodd iawn'

Dywedodd Neil Evans, Pennaeth Gorsaf, gyda Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, fod yr amgylchiadau yn "anodd iawn" brynhawn Sul.

"Rydyn ni'n chwilio'r afon hyd at saith milltir. Mae 'da ni dros 40 o dîm Achub Mynydd Aberhonddu, dau gwch, bad achub o'r Gwasanaeth Tân, un o Abertawe ac un o'r Gelli.

"Hefyd rydyn ni wedi bod yn cysylltu â Heddlu De Cymru a Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru rhag ofn ei fod wedi mynd ymhellach lawr yr afon na ble rydyn ni wedi bod yn chwilio.

"Rydyn ni'n chwilio pob rhan o'r afon a ble nad oes modd mynd ar droed neu fynd â chwch rydyn ni'n n defnyddio'r hofrennydd neu gamerâu."

Bu pont Llangynidr a phont Crughywel ar gau i draffig tra bod y gwasanaethau brys yn chwilio'r afon.

Roedd adroddiadau gwreiddiol yn dweud bod dau gaiacwr wedi mynd i drafferthion ar yr afon.

Ond dywedodd yr heddlu fod gweddill y grŵp ac eithrio un caiacwr wedi llwyddo i ddychwelyd i'r lan.