Achub dau o'r Wyddfa

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Empics
Disgrifiad o’r llun,
Mae Tîm Achub Mynydd Llanberis wedi cael eu galw i 6 digwyddiad ar yr Wyddfa ers dechrau Chwefror

Bu timau achub yn helpu dau ddyn oedd yn gaeth mewn eira trwm a chenllysg ar ben yr Wyddfa.

Fe gafodd chwech aelod o Dîm Achub Mynydd Llanberis eu galw i'r mynydd. ac fe gafodd y ddau ddyn, oedd o ardal Lerpwl, eu hachub toc wedi canol nos Sul.

Roedd hofrennydd achub yr RAF o'r Fali yn barod i gael ei alw petai amodau'n gwaethygu ar y mynydd ac y byddai'n rhaid eu codi o'r copa.

Roedden nhw wedi cyrraedd copa'r Wyddfa oddeutu pump o'r gloch y pnawn, ac wedi mynd yn gaeth yn ystod eira a chenllysg trwm.

Mae'n debyg bod y dynion heb offer addas, fel map neu dortsh ond roedd ganddyn nhw ffôn.

Fe ddaeth y gweithwyr achub o hyd iddyn nhw drwy ddefnyddio'u ffonau symudol.

Doedden nhw heb eu hanafu ond yn dioddef o'r oerfel.

Disgrifiad o’r llun,
Mae Tîm Achub Mynydd Llanberis yn dweud nad ydi cerddwyr wedi paratoi'n ddigonol ac yn cario'r offer cywir

Chwech achos mewn wythnos

Mae tîm achub mynydd Llanberis wedi delio gyda chwech achos o gerddwyr mewn eira a rhew ar yr Wyddfa heb offer addas y mis hwn.

Yn gynharach ddydd Sul, roedd yn rhaid defnyddio rhaffau i symud pedwar dyn a dwy wraig yn eu tridegau i le diogel wedi i'r grŵp o Telford fynd yn gaeth ger y copa mewn cymylau, eira a gwynt cryf.

Doedd gan yr un o'r cerddwyr profiadol heyrn dringo neu fwyelli addas ar gyfer y rhew.

Roedd wyth o wirfoddolwyr y tîm achub yn eu helpu yn y digwyddiad barodd dros bedair awr tan 3.30 y pnawn.

Yn ôl cadeirydd y tîm, John Grisdale,"Doedden nhw ddim wedi rhagweld pa mor ddifrifol oedd yr hyn roedden nhw'n ei wneud ac yn sylweddoli y dylen nhw fod wedi mynd â bwyelli rhew a heyrn dringo.

"Ers dechrau Chwefror, mae 'na chwech digwyddiad wedi bod. Maen nhw'i gyd yn deillio o ddiffyg offer a phrofiad o ystyried amodau'r tywydd. Ar ben yr Wyddfa, mae'r amodau wedi bod yn debyg i'r Arctig ar rai achlysuron."