Eira a llifogydd cyn mwy o wynt a glaw

  • Cyhoeddwyd
Eira Wrecsam
Disgrifiad o’r llun,
Roedd hi'n bwrw eira yn ardal Wrecsam fore Llun.

Mae eira a llifogydd wedi achosi problemau mewn mannau wrth i'r cyflwynwyr tywydd broffwydo mwy o dywydd gwlyb.

Mae'r Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi rhybudd melyn i fod yn ymwybodol o rew ac yn rybuddio y gallai amodau gyrru fod yn anodd.

Ar un adeg roedd tri rhybudd llifogydd mewn grym ar Afon Gwy yn Nhrefynwy, Afon Hafren yn Nhrewern ac ar gyfer rhannau o ddyffryn isaf Afon Dyfrdwy.

Mae manylion diweddara'r rhybuddion ar y wefan hon.

Roedd cawodydd o eira nos Sul ar dir uchel, ac mae nifer o ffyrdd ar gau ddydd Llun.

Mae'n debyg bod eira yn gwneud gyrru'n anodd ar y ffordd rhwng Aberystwyth a Llangurig ac mae nifer o ddamweiniau bach wedi bod.

Mae'r ffordd dros fynydd y Bwlch yn ardal Treorci a ffordd mynydd y Rhigos ger Hirwaun ar gael i'r ddau gyfeiriad oherwydd eira.

Mae sawl cerbyd yn sownd yn yr eira ac mae'r heddlu yn cynghori pobl i osgoi'r ardaloedd hyn.

Mwy o law a gwynt i ddod

Mae disgwyl i law trwm ddychwelyd o ddydd Mawrth ymlaen gyda rhybuddion melyn mewn lle.

Mi allai hyrddiadau o wynt fod yn beryglus mewn mannau, yn ôl rhagolygwyr, ac mae rhybuddion am fwy o lifogydd.

Torri cyflenwadau

Roedd nifer o ffyrdd ar gau dros y penwythnos oherwydd llifogydd a choed wedi cwympo.

Roedd cyfyngiadau traffig mewn grym ar bontydd Hafren, Britannia a'r Cleddau.

Ffynhonnell y llun, Tim rogers
Disgrifiad o’r llun,
Roedd llifogydd yn ardal y Fenni dros y penwythnos

Ar un adeg roedd 64,000 o gartrefi heb drydan am gyfnod, mewn gwahanol ardaloedd yn Sir Benfro, Abertawe, Llandeilo a chymoedd Gwent.

Cafodd gwyntiodd ar gyflymder o 80mya eu cofnodi yn y Mwmbwls ger Abertawe, a bu rhan o'r M4 ar gau yn ardal Abertawe ar ôl i lori droi ar ei hochr ar bont Llansawel.

Roedd tirlithriad wedi achosi problemau i'r gwasanaeth trefnau rhwng y Fenni a Henffordd hefyd.