Penfro'n parhau i ymgynghori ar addysg

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae Ysgol Dewi Sant yn Nhŷ Ddewi yn un o'r ysgolion sy'n cael eu trafod yn yr ymgynghoriad gan y cyngor sir

Mae cabinet Cyngor Sir Benfro wedi pleidleisio i barhau gydag ymgynghoriad i ddyfodol ysgolion uwchradd yn ardal Hwlffordd a Tŷ Ddewi.

Mae 'na ddwy ysgol uwchradd yn Hwlffordd - Ysgol Syr Thomas Picton ac Ysgol Tasker Milward.

Mae 'na un ysgol uwchradd yn Nhŷ Ddewi sef Ysgol Dewi Sant.

Clywodd y cabinet bod safon yr addysg a nifer y llefydd gwag yn Ysgol Tasker Milward yn achos pryder.

Mae adeiladau'r ysgol yma, ac Ysgol Syr Thomas Picton, mewn cyflwr gwael.

Mae 'na opsiynau i newid pethau drwy uno'r ddwy ysgol, gyda'r posibilrwydd o greu ysgol uwchradd cyfrwng Cymraeg newydd i ddiwallu'r galw cynyddol am addysg uwchradd cyfrwng Cymraeg yn y sir.

Canol Ionawr, fe gytunodd aelodau'r cabinet i gefnogi cynllun strategol i ddatblygu addysg cyfrwng Cymraeg yn y sir dros y tair blynedd nesaf, ond ni chafwyd cytundeb ffurfiol i godi ysgol gyfun Gymraeg arall yn y sir.

Roedd Rhieni dros Addysg Gymraeg wedi awgrymu y dylai cangen o Ysgol y Preseli gael ei sefydlu yn ne Sir Benfro fel ateb tymor byr tan fod ysgol newydd yn cael ei chodi.

Ar hyn o bryd mae disgyblion de'r sir yn gorfod teithio i Grymych os ydyn nhw am gael eu haddysg uwchradd drwy gyfrwng y Gymraeg.