Comisiynydd y Gymraeg yn ymchwilio i gwmni Swinton

Swinton
Image caption Mae Swinton yn crybwyll wedi cyfeirio nôl at gwyn yn ymwneud â chwmni Admiral yn 2013

Mae Swyddfa Comisiynydd y Gymraeg wedi cadarnhau ei bod yn ymchwilio i honiad o ymyrraeth â hawl unigolion i siarad Cymraeg a'i gilydd.

Nid oedd yn fodlon cadarnhau enw'r cwmni dan sylw, ond mae cwmni yswiriant Swinton wedi dweud eu bod nhw'n "cymryd rhan mewn yngynghoriad statudol gyda Chomisiynydd y Gymraeg".

Daw hyn wedi honiadau fod y cwmni wedi atal staff rhag siarad Cymraeg ar y ffôn.

Mae Swinton yn dweud nad yw'n wir fod eu staff wedi cael eu gwahardd rhag siarad gyda chwsmeriaid yn Gymraeg, ac mai craidd y mater yw bod eu gwybodaeth polisi yn cael ei ddarllen yn Saesneg.

Yn eu datganiad, mae Swinton yn dweud: "Mae'r cwmni'n nodi achos 2013 Yswiriant Admiral. Yn yr achos yna cafodd llefarydd ar ran y comisiynydd ei ddyfynnu ar wefan y BBC yn dweud fod dim gorfodaeth statudol ar gwmnïau o'r sector breifat i gynnig gwasanaethau yn Gymraeg.

"Gan fod yr ymgynghoriad gyda'r comisiynydd wedi dechrau ni fydd Swinton yn gwneud sylw pellach nes diwedd y broses."

Rhyddid i siarad yr iaith

Ym mis Gorffennaf 2013 fe ymddiheurodd cwmni yswiriant Admiral ar ôl dweud bod rhaid cynnal sgwrs ffôn yn Saesneg yn unig.

Nid yw Swyddfa'r Comisiynydd wedi cadarnhau pa gwmni sy'n destun ymchwiliad ar hyn o bryd, ond maen nhw wedi dweud ei fod yn ymwneud ag adran o'r Mesur Iaith sy'n ymwneud â rhyddid unigolion i siarad Cymraeg ymysg ei gilydd.

Dywedodd llefarydd ar ran Comisiynydd y Gymraeg, Meri Huws: "Mae'r comisiynydd wedi penderfynu gweithredu o dan adran 115 Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 i honiad o ymyrraeth â rhyddid unigolyn i ddefnyddio'r Gymraeg."

Dywedodd cadeirydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, Robin Farrar: "Rydyn ni'n falch iawn bod y comisiynydd wedi dechrau ymchwiliad...

"Rwy'n gobeithio y bydd hi'n ei gwneud hi'n gwbl glir i gwmnïau fod gan y Gymraeg statws swyddogol a'u bod nhw'n torri'r gyfraith os ydyn nhw'n gwahardd unigolion rhag ei defnyddio hi ymysg ei gilydd.

"Un o'r grymoedd pwysicaf sydd gan Gomisiynydd y Gymraeg yw'r cyhoeddusrwydd a'r enw drwg y gallai hi ei roi i gwmnïau sy'n ymddwyn fel hynny."