Comisiynydd y Gymraeg yn ymchwilio i gwmni Swinton

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae Swinton yn crybwyll wedi cyfeirio nôl at gwyn yn ymwneud â chwmni Admiral yn 2013

Mae Swyddfa Comisiynydd y Gymraeg wedi cadarnhau ei bod yn ymchwilio i honiad o ymyrraeth â hawl unigolion i siarad Cymraeg a'i gilydd.

Nid oedd yn fodlon cadarnhau enw'r cwmni dan sylw, ond mae cwmni yswiriant Swinton wedi dweud eu bod nhw'n "cymryd rhan mewn yngynghoriad statudol gyda Chomisiynydd y Gymraeg".

Daw hyn wedi honiadau fod y cwmni wedi atal staff rhag siarad Cymraeg ar y ffôn.

Mae Swinton yn dweud nad yw'n wir fod eu staff wedi cael eu gwahardd rhag siarad gyda chwsmeriaid yn Gymraeg, ac mai craidd y mater yw bod eu gwybodaeth polisi yn cael ei ddarllen yn Saesneg.

Yn eu datganiad, mae Swinton yn dweud: "Mae'r cwmni'n nodi achos 2013 Yswiriant Admiral. Yn yr achos yna cafodd llefarydd ar ran y comisiynydd ei ddyfynnu ar wefan y BBC yn dweud fod dim gorfodaeth statudol ar gwmnïau o'r sector breifat i gynnig gwasanaethau yn Gymraeg.

"Gan fod yr ymgynghoriad gyda'r comisiynydd wedi dechrau ni fydd Swinton yn gwneud sylw pellach nes diwedd y broses."

Rhyddid i siarad yr iaith

Nid yw Swyddfa'r Comisiynydd wedi cadarnhau pa gwmni sy'n destun ymchwiliad ar hyn o bryd, ond maen nhw wedi dweud ei fod yn ymwneud ag adran o'r Mesur Iaith sy'n ymwneud â rhyddid unigolion i siarad Cymraeg ymysg ei gilydd.

Dywedodd llefarydd ar ran Comisiynydd y Gymraeg, Meri Huws: "Mae'r comisiynydd wedi penderfynu gweithredu o dan adran 115 Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 i honiad o ymyrraeth â rhyddid unigolyn i ddefnyddio'r Gymraeg."

Dywedodd cadeirydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, Robin Farrar: "Rydyn ni'n falch iawn bod y comisiynydd wedi dechrau ymchwiliad...

"Rwy'n gobeithio y bydd hi'n ei gwneud hi'n gwbl glir i gwmnïau fod gan y Gymraeg statws swyddogol a'u bod nhw'n torri'r gyfraith os ydyn nhw'n gwahardd unigolion rhag ei defnyddio hi ymysg ei gilydd.

"Un o'r grymoedd pwysicaf sydd gan Gomisiynydd y Gymraeg yw'r cyhoeddusrwydd a'r enw drwg y gallai hi ei roi i gwmnïau sy'n ymddwyn fel hynny."