Llofruddiaeth Abergele: Dedfrydu dau

  • Cyhoeddwyd
Anthony Smith a Tracy Jones
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Smith yn euog o lofruddiaeth a Jones yn euog o ddynladdiad

Mae dyn yn euog o lofruddio tad i ddau tu allan i dafarn Pen-y-bont yn Abergele wedi cael dedfryd oes.

Bydd rhaid i Anthony Smith, 40 oed o Bensarn, dreulio o leiaf 16 blynedd dan glo am lofruddio Sam Blackledge wedi ffrae y llynedd.

Cafodd ei bartner Tracy Jones, 47 oed o Abergele, ei charcharu am dair blynedd a thri mis am ddynladdiad.

Yn Llys y Goron Caernarfon roedd y ddau'n euog o geisio gwyrdroi cwrs cyfiawnder oherwydd iddyn nhw geisio perswadio tystion i guddio'r ffaith mai ymosodiad oedd y rheswm am anafiadau Mr Blackledge.

Clywodd y llys fod Smith wedi taflu Mr Blackledge allan o'r dafarn cyn ei fwrw.

Dywedodd y Barnwr Merfyn Hughes QC fod dwrn yn cael ei daflu "mor ffyrnig" yn brin iawn.

Ychwanegodd fod Mr Blackledge mor feddw fel nad oedd yn fygythiad a dywedodd wrth Smith: "Nid hwn oedd y tro cyntaf i chi yn llythrennol daflu eich pwysau o gwmpas gan i chi ymddwyn mewn modd bygythiol yn y gorffennol."

Cafodd Mr Blackledge anafiadau mewnol yn ei ben a bu farw yn yr ysbyty yn Stoke 48 o oriau wedyn.

'Effaith drychinebus'

Disgrifiad o’r llun,
Bu farw Sam Blackledge ar ôl yr ymosodiad y llynedd

Wedi'r dedfrydau dywedodd datganiad ar ran teulu Mr Blackledge: "Rydym yn ddiolchgar i'r heddlu, Gwasanaeth Erlyn y Goron, y llys a Chymorth i Ddioddefwyr am eu gwaith caled a'u cymorth yn ystod yr adeg anodd hon ac yn gwerthfawrogi eu hamynedd a'u dealltwriaeth cyn ac yn ystod y gwrandawiad.

"Ni fydd y dedfrydau yn dod â Sam yn ôl ond rydym yn falch bod cyfiawnder wedi bod.

"Rydym yn gobeithio y bydd y dedfrydau yn gwneud i bobl sylweddoli effaith drychinebus ymddygiad treisgar ac y bydd yn rhwystro teuluoedd eraill rhag profi'r hyn yr ydym ni yn mynd drwyddo.

"Roedd Sam yn gyfeillgar a hawddgar ac mae ei deulu a'i ffrindiau yn teimlo colled fawr."