Achos Dinbych y Pysgod: dedfryd oes

Yn yr ysbyty, dywedodd Joanna Hall mai Steven Daniel Williams oedd wedi ymosod arni
Image caption Yn yr ysbyty, dywedodd Joanna Hall mai Steven Daniel Williams oedd wedi ymosod arni

Mae dyn wedi cael dedfryd oes, gyda lleiafswm o 22 o flynyddoedd, am lofruddio Joanna Hall yn Ninbych y Pysgod.

Bu farw Ms Hall, 35 oed, o'i hanafiadau dair wythnos ar ôl i Steven Daniel Williams ei thrywanu 40 o weithiau yn ei fflat.

Clywodd y llys bod y dyn 31 oed wedi gofyn: "Wnei di jyst marw?" ar ôl ymosod arni ac aros am bum awr cyn galw am gymorth.

Roedd Williams, hefyd o Ddinbych y Pysgod, wedi gwadu llofruddio, gan ddweud bod rhywun wedi torri i mewn i'r fflat tra ei fod wedi mynd allan.

Wrth ddedfrydu, dywedodd y Barnwr Mrs Ustus Nicola Davies fod yr ymosodiad yn "greulon a dideimlad" ond nad oedd yn haeddu'r disgrifiad "sadistig".

'Organau'

"Roedd hwn yn ymosodiad parhaus a chreulon yn defnyddio cyllell neu gyllyll ar ddioddefwr diamddiffyn.

"Fe wnaethoch chi drywanu Joanna dros 20 o weithiau, ar adegau yn torri organau ei chorff.

"Fe wnaethoch chi eistedd gyda hi a'i gwylio hi'n gwaedu."

Ddydd Iau penderfynodd y rheithgor yn Llys y Goron Abertawe fod Williams yn euog o lofruddio.

Derbyniodd y barnwr reithfarn drwy fwyafrif wedi i'r rheithgor drafod am dros wyth awr.

Dywedodd Deborah Rogers o Wasanaeth Erlyn y Goron Cymru: "Mae'n anodd dychmygu beth sy'n cymell rhywun i wneud rhywbeth mor filain a ddideimlad.

'Gwrthod'

"Dim ond Steven Williams all ateb hynny ond hyd yn hyn mae wedi gwrthod cydnabod ei gyfrifoldeb am ddigwyddiad mor ofnadwy."

Dywedodd y Ditectif Arolygydd Carl Roach: "Cafodd Joanna ei llofruddio yn ei chartre' ei hun ac mae'r drosedd wedi ffieiddio ei theulu, cymuned Dinbych y Pysgod a'r tîm ymchwilio.

"Rydyn ni'n croesawu'r ddedfryd ac, yn sicr, bydd y cyhoedd yn fwy diogel gan fod Steven Williams yn y carchar.

"Mae ei theulu wedi dangos urddas ac amynedd ar adeg anodd iawn ..."

Straeon perthnasol