Achos Dinbych y Pysgod: dedfryd oes

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Yn yr ysbyty, dywedodd Joanna Hall mai Steven Daniel Williams oedd wedi ymosod arni

Mae dyn wedi cael dedfryd oes, gyda lleiafswm o 22 o flynyddoedd, am lofruddio Joanna Hall yn Ninbych y Pysgod.

Bu farw Ms Hall, 35 oed, o'i hanafiadau dair wythnos ar ôl i Steven Daniel Williams ei thrywanu 40 o weithiau yn ei fflat.

Clywodd y llys bod y dyn 31 oed wedi gofyn: "Wnei di jyst marw?" ar ôl ymosod arni ac aros am bum awr cyn galw am gymorth.

Roedd Williams, hefyd o Ddinbych y Pysgod, wedi gwadu llofruddio, gan ddweud bod rhywun wedi torri i mewn i'r fflat tra ei fod wedi mynd allan.

Wrth ddedfrydu, dywedodd y Barnwr Mrs Ustus Nicola Davies fod yr ymosodiad yn "greulon a dideimlad" ond nad oedd yn haeddu'r disgrifiad "sadistig".

'Organau'

"Roedd hwn yn ymosodiad parhaus a chreulon yn defnyddio cyllell neu gyllyll ar ddioddefwr diamddiffyn.

"Fe wnaethoch chi drywanu Joanna dros 20 o weithiau, ar adegau yn torri organau ei chorff.

"Fe wnaethoch chi eistedd gyda hi a'i gwylio hi'n gwaedu."

Ddydd Iau penderfynodd y rheithgor yn Llys y Goron Abertawe fod Williams yn euog o lofruddio.

Derbyniodd y barnwr reithfarn drwy fwyafrif wedi i'r rheithgor drafod am dros wyth awr.

Dywedodd Deborah Rogers o Wasanaeth Erlyn y Goron Cymru: "Mae'n anodd dychmygu beth sy'n cymell rhywun i wneud rhywbeth mor filain a ddideimlad.

'Gwrthod'

"Dim ond Steven Williams all ateb hynny ond hyd yn hyn mae wedi gwrthod cydnabod ei gyfrifoldeb am ddigwyddiad mor ofnadwy."

Dywedodd y Ditectif Arolygydd Carl Roach: "Cafodd Joanna ei llofruddio yn ei chartre' ei hun ac mae'r drosedd wedi ffieiddio ei theulu, cymuned Dinbych y Pysgod a'r tîm ymchwilio.

"Rydyn ni'n croesawu'r ddedfryd ac, yn sicr, bydd y cyhoedd yn fwy diogel gan fod Steven Williams yn y carchar.

"Mae ei theulu wedi dangos urddas ac amynedd ar adeg anodd iawn ..."

Straeon perthnasol