Teulu'n rhoi teyrnged i gaiacwr

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Matthew Horwood
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd y gwasanaethau brys eu galw tua 1 o'r gloch ddydd Sul

Mae teulu wedi rhoi teyrnged i gaiacwr 34 oed y daethpwyd o hyd i'w gorff fore Llun.

Roedd Gareth Lockyer wedi bod ar goll ar Afon Wysg ers dydd Sul.

Cafodd y corff ei ddarganfod yn yr afon ychydig cyn 11.20 fore Llun.

Roedd Gareth yn byw yn Warwick gyda'i bartner Emma ac, yn ôl ei deulu, yn "ddyn caredig oedd yn hoff o gaiacio, mynydda a beicio mynydd.

"Nid oedd wedi bod ar y rhan honno o'r afon o'r blaen ond roedd yn gyffro i gyd cyn dod i Gymru.

"Pobl eraill oedd yn bwysig iddo ..."

Dywedodd y teulu eu bod am ddiolch i'r gwasanaethau brys oedd yn chwilio amdano a'u bod am gael preifatrwydd wrth alaru.

Trafferthion

Mae'r Arolygydd Stuart Eckley wedi diolch i bobl Llangynidr oherwydd "eu cefnogaeth ragorol".

Cafodd y gwasanaethau eu galw ychydig wedi 1 o'r gloch ddydd Sul ar ôl adroddiadau fod grŵp o wyth o gaiacwyr wedi mynd i drafferthion.

Fe ddaethon nhw o hyd i'r caiac nos Sul dipyn o bellter i lawr yr afon o bont Llangynidr.

Ddydd Sul roedd Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn defnyddio cychod wrth chwilio'r afon.

Roedd yr heddlu, Gwasanaeth Ambiwlans Cymru a Thîm Achub Mynydd Aberhonddu hefyd yn helpu.

Ac roedd lefel yr afon yn uchel yn dilyn glaw trwm a hynny'n gwneud gwaith y timau achub yn anoddach.

Ffynhonnell y llun, Matthew Horwood
Disgrifiad o’r llun,
Hofrennydd y llu awyr yn Llangynidr
Ffynhonnell y llun, Matthew horwood
Disgrifiad o’r llun,
Car yr heddlu ar bont Llangynidr
Ffynhonnell y llun, Tim Rogers
Disgrifiad o’r llun,
Roedd lefel Afon Wysg yn uchel yn Y Fenni ddydd Sadwrn

'Anodd iawn'

Dywedodd Neil Evans, Pennaeth Gorsaf, gyda Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, fod yr amgylchiadau yn "anodd iawn" brynhawn Sul.

"Rydyn ni'n chwilio'r afon hyd at saith milltir. Mae 'da ni dros 40 o dîm Achub Mynydd Aberhonddu, dau gwch, bad achub o'r Gwasanaeth Tân, un o Abertawe ac un o'r Gelli.

"Hefyd rydyn ni wedi bod yn cysylltu â Heddlu De Cymru a Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru rhag ofn ei fod wedi mynd ymhellach lawr yr afon na ble rydyn ni wedi bod yn chwilio.

"Rydyn ni'n chwilio pob rhan o'r afon a ble nad oes modd mynd ar droed neu fynd â chwch rydyn ni'n n defnyddio'r hofrennydd neu gamerâu."

Bu pont Llangynidr a phont Crughywel ar gau i draffig tra bod y gwasanaethau brys yn chwilio'r afon.

Roedd adroddiadau gwreiddiol yn dweud bod dau gaiacwr wedi mynd i drafferthion ar yr afon.

Ond dywedodd yr heddlu fod gweddill y grŵp ac eithrio un caiacwr wedi llwyddo i ddychwelyd i'r lan.

Straeon perthnasol