Ystyried gwahardd casinos newydd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Os fydd y cyngor yn newid polisi, fe fyddai hynny'n weithredol am dair blynedd

Gallai casinos newydd gael eu gwahardd yn Abertawe fel ymgais i leihau gamblo yn y ddinas.

Eisoes mae'r awdurdod wedi cyfyngu ar nifer y lleoliad adloniant rhyw i "ddim o gwbl" ac wedi cyfyngu ar nifer y tafarndai yng nghanol y ddinas.

Yn 2012 fe wnaeth prif gasino Abertawe, Asper's, gau gan ddweud nad oedd y fenter yn hyfyw, gan adael dim ond un casino arall yn y ddinas.

Yn 2005, roedd Abertawe yn un o wyth o ddinasoedd yn y DU i gael yr hawl i drwyddedu casinos bach o dan ddeddfwriaeth newydd.

Bydd aelodau o gabinet y cyngor yn trafod gwelliant i'w polisi trwyddedu ddydd Mawrth fyddai'n golygu na fydd unrhyw drwyddedau ar gyfer casinos newydd yn cael eu caniatáu yn y ddinas.

Os fydd y cabinet yn cytuno fe fyddai'r cynnig yn destun ymgynghoriad cyhoeddus cyn y bydd penderfyniad terfynol yn cael ei wneud.

'Gwrthdlodi'

Dywedodd un aelod o'r cabinet, y Cynghorydd June Burtonshaw: "Mae'r cynnig i fabwysiadu polisi 'dim casinos' yn rhan o bolisi gwrthdlodi'r cyngor, ac os fydd yn cael ei gymeradwyo byddai'n para am dair blynedd.

"Ni fydd yn cael effaith ar unrhyw gasinos sy'n bodoli'n barod, ond fe fyddai'n golygu na fyddai mwy ohonyn nhw'n cael eu caniatáu yn Abertawe.

"Mae ymchwil yn dangos bod teuluoedd bregus, y di-waith a'r rhai sy'n byw mewn tlodi yn fwy tebygol o brofi effeithiau negyddol gamblo.

"Gall arwain at ddyled, ysgariad, troseddu a chynyddu straen i bobl ar incwm isel - rhywbeth sy'n bwysig dros ben yn yr hinsawdd economaidd bresennol."

Y llynedd fe newidiwyd polisi Cyngor Abertawe er mwyn gwahardd lleoliadau adloniant rhyw wedi i gynghorwyr bleidleisio dros beidio caniatáu'r un lleoliad newydd.

Gyda'r drwydded olaf wedi cyrraedd ei derfyn, does yr un lleoliad o'r fath ar ôl yn Abertawe.

Mae'r cyngor hefyd wedi penderfynu cyfyngu ar nifer y lleoliadau sy'n cael gwerthu alcohol yn dilyn adroddiad oedd yn dweud bod canol y ddinas "wedi'i drwytho".

Yr wythnos ddiwethaf gwrthodwyd cais i ymestyn oriau agor gan un bar - y cais cyntaf i gael ei wrthod ers i'r polisi newydd gael ei fabwysiadu.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol