Rhybudd am fwy o eira a llifogydd

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Dylife ym Mhowys wedi eira'r bore

Mae mwy o rybuddion am dywydd gwael ddydd Mercher ac am weddill yr wythnos.

Roedd rhai ffyrdd ar gau yn sgil yr eira neu lifogydd ddydd Mawrth ac mae'r gwasanaethau brys wedi bod yn delio gyda sawl achos ar draws Cymru.

Mae dau rybudd am lifogydd ar wefan Cyfoeth Naturiol Cymru, ac 19 o rybuddion i baratoi am lifogydd.

Mae'r ddau rybudd yn weithredol am ardal y Ddyfrdwy isaf rhwng Llangollen a Threfelin, ac am Afon Gwy yn ardal Trefynwy.

Fe ddywed y Swyddfa Dywydd y bydd hi'n oeri'n sylweddol nos Fawrth gydag eira i'w ddisgwyl, ac y bydd glaw trwm a gwyntoedd cryfion yn dychwelyd erbyn y bore i achosi mwy o drafferthion posib.

Ffynhonnell y llun, Rob Mills @robmills27
Disgrifiad o’r llun,
Mae disgwyl mwy o eira yn ystod y diwrnod

Eira mewn rhannau o Gymru

Fe ddaeth eira i sawl rhan o Gymru ddydd Mawrth, gan gynnwys ardaloedd o Geredigion, Powys a Gwynedd.

Roedd y ffordd rhwng Aberystwyth a Llangurig ar gau am gyfnod yn ystod y bore wedi i lori fynd yn styc yn ardal Capel Bangor.

Roedd damweiniau hefyd, ganol y pnawn, yn cynnwys nifer o geir ar yr A470 ger Storey Arms ger Aberhonddu, ardal oedd wedi gweld tipyn o eira.

Mae'r ffordd yn rhannol ar gau o hyd tra bod y gwasanaethau brys yn delio â'r achosion.

Ffynhonnell y llun, Nick Butler
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Trefynwy yn un ardal oedd wedi dioddef llifogydd gwael.

Llifogydd oedd y broblem mewn ardaloedd eraill, gyda chriwiau'r gwasanaeth tân yn gorfod pwmpio dwr mewn sawl lle ym Mhowys - mewn stryd yn Aberhonddu, Crughywel, Llangynidr ac yn nhafarn y Royal Oak yn Llanandras, Powys.

Roedd achos arall o lifogydd yn nhafarn yr Hen Orsaf yn y Cymer, Castell Nedd Port Talbot, ac roedd Trefynwy hefyd wedi cael ei tharo'n ddrwg.

Roedd yn rhaid achub un dyn yn Llandogo yn Sir Fynwy wedi iddo yrru'i gerbyd i mewn i ddwy droedfedd o ddwr; bu'n rhaid i gwch y gwasanaeth tân ei achub.

Roedd Ysgol Neuadd Brynllywarch yn y Drenewydd ar gau i ddisgyblion oherwydd tywydd drwg, tra bod Ysgol Llandwrog yng Ngwynedd ar gau oherwydd toriad o'r cyflenwad trydan.

Dywedodd BT bod rhannau o'r de, de orllewin a'r gogledd oedd wedi cael eu heffeithio gan y stormydd wedi profi 30% yn fwy o broblemau gyda'u cyflenwadau ffôn a rhyngrwyd oherwydd difrod i geblau.

Roedd llifogydd yn broblem hefyd ar y rheilffyrdd gyda'r gwasanaeth trenau rhwng Cymru a Paddington yn rhedeg yn hwyr a rhai gwasanaethau wedi'u canslo.

Ffynhonnell y llun, Rob Mills @robmills27
Disgrifiad o’r llun,
Yr olygfa rhwng Ponterwyd a Nant yr Arian yng Ngheredigion fore Mawrth

Wythnos wael i ddod

Mae'r rhagolygon yn dweud bod mwy o eira ar ei ffordd dros nos, ac mae'r Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi rhybudd melyn am eira o 14.00 ymlaen ddydd Mawrth.

Fe allai cwpwl o gentimedrau o eira lanio dros nos, yn arbennig ar dir uchel, Powys yn benodol a'r Cymoedd, gyda pherygl o rew fore Mercher yn gwneud amodau'n anodd iawn i yrrwyr.

O fore dydd Mercher ymlaen, mae disgwyl y bydd yr eira yn troi'n law gyda gwyntoedd cryfion yn hyrddio hyd at 80 m.y.a.

Mi ddylai sychu wrth i'r diwrnod fynd yn ei flaen ond mae perygl o fwy o eira yn hwyrach yn y dydd ar draws y gogledd a'r canolbarth.

Mae dydd Iau'n edrych yn sychach ond mae mwy o law ar ei ffordd ddydd Gwener gyda hyd at 75mm o law cyn diwedd yr wythnos.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol