Galw am lefelau staffio nyrsio gorfodol

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Bydd pleidlais ar gynnig Kirsty Williams ar Fawrth 5

Mae arweinydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru'n ceisio cael cefnogaeth i'w hymgais i greu deddf i reoli lefelau staffio yn y Gwasanaeth Iechyd Gwladol.

Mae Kirsty Williams AC wedi ennill yr hawl i gyflwyno'i chynnig gerbron y Senedd ddydd Mawrth, ac mae'n annog ei chyd aelodau i'w chefnogi.

Ei nod yw gosod lefelau staffio gorfodol ar gyfer nyrsys yn ysbytai Cymru - rhywbeth y mae'n credu fydd yn arwain ar "well gofal i gleifion".

Fe ddaeth adroddiad Francis i ddiffygion yn Ysbyty Stafford yng nghanolbarth Lloegr i'r casgliad bod prinder staff nyrsio yn ffactor bwysig yn y gofal gwael yn yr ysbyty.

Cefnogaeth

Er mai trafod problemau yn y GIG yn Lloegr yr oedd yr adroddiad, fe ddywed Ms Williams bod hynny'n berthnasol i Gymru hefyd.

Mae'r gymhareb o staff i gleifion yn ysbytai Cymru yn is nag unman arall yn y DU.

Yn ôl Kirsty Williams yr ateb yw cyflwyno deddf fyddai'n gorfodi Llywodraeth Cymru i bennu lefel staffio gorfodol o nyrsys am bob claf.

Cafodd ei syniad gefnogaeth rhai undebau, gan gynnwys y Coleg Nyrsio Brenhinol, a'r Ceidwadwyr Cymreig mewn egwyddor, ond mae Ms Williams wedi dweud o'r blaen bod Llywodraeth Cymru yn "llugoer" am y syniad.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru:

"Does dim gorfodaeth ddeddfwriaethol am lefelau staffio mewn unrhyw ran o'r DU.

"Fodd bynnag mae Kirsty Williams wedi ennill pleidlais yr aelodau ac felly mae ganddi'r hawl i alw am ddeddfwriaeth o'r fath ar y mater yma.

"Fe fydd trafodaeth ar y pwnc ac fe fydd pleidlais ar y mater gan y Cynulliad Cenedlaethol ar Fawrth 5."

Straeon perthnasol