Rhyddhau menyw o'i char yn Aberpennar

Cyhoeddwyd

Mae menyw yn yr ysbyty ar ôl iddi fynd yn sownd yn ei char.

Mi adawodd y car y ffordd yn Aberpennar tua 6 y bore ma.

Cafodd y gwasanaethau tân a pharafeddygon eu galw ac mae'r gweithwyr tân wedi llwyddo i ryddhau'r fenyw o'i char.

Doedd na neb arall yn y cerbyd.