Holi barn cystadleuwyr eisteddfod

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Gobaith yr Eisteddfod yw y bydd modd cychwyn ar unrhyw argymhellion erbyn Eisteddfod 2016

Mae'r Eisteddfod Genedlaethol yn dechrau ymchwil er mwyn ystyried anghenion cystadleuol yr eisteddfod ar gyfer y dyfodol.

Maen nhw'n gofyn i bobl sydd wedi cystadlu i lenwi holiadur ar-lein ac yn awyddus i wybod am batrymau cystadlu'r rhai sydd yn cymryd rhan.

Yn ôl y trefnydd, Elen Elis, mi fydd dysgu hyn o fudd ar gyfer y brifwyl.

"Mae rhai pobl yn cymryd rhan yn flynyddol doed â ddêl, tra bod eraill yn cystadlu o dro i dro. Rydym yn awyddus i wybod a yw hyn yn ymwneud, yn syml, gyda lleoliad yr Eisteddfod, ynteu a oes rhagor o resymau na hyn.

"Ein bwriad hefyd yw gweld sut y gallwn ei gwneud hi'n haws i bobl gymryd rhan a chystadlu, ac a oes angen i ni fod yn edrych ar systemau cystadlu ar-lein neu electronig."

Heblaw am glywed gan y rhai sydd yn ymddangos yn gyson ar lwyfannau, mae'r trefnwyr hefyd eisiau gwybod beth ydy teimladau unigolion sydd yn ystyried cystadlu.

Nid dim ond defnyddio holiaduron fydd yr Eisteddfod. Mi fyddan nhw hefyd yn cynnal grwpiau ffocws ar draws Cymru ac yn ystod wythnos yr Eisteddfod yn Sir Gâr.

Adroddiad

"Y gobaith yw y bydd y gwaith yn cael ei gwblhau yn yr hydref gyda'r adroddiad yn cael ei drafod gan Gyngor yr Eisteddfod a'i gyhoeddi cyn y Nadolig. Yna, bydd unrhyw argymhellion a chasgliadau'n cychwyn cael eu rhoi ar waith fel rhan o'r paratoadau ar gyfer yr Eisteddfod yn 2016.

"Mae'r dyddiadau cau ar gyfer yr Eisteddfod eleni yn prysur agosáu, a'r testunau bron â'u cwblhau ar gyfer Eisteddfod Maldwyn a'r Gororau y flwyddyn nesaf.

"Rwy'n gobeithio y bydd yr adolygiad hwn o'r cystadlaethau a phrosesau cystadlu'r Eisteddfod yn ein galluogi i gymryd gwedd ychydig yn wahanol ar y gwaith o 2016 ymlaen ac rwyf hefyd yn gobeithio y cawn drafodaeth ddiddorol a bywiog dros y misoedd nesaf ac y bydd hyn yn ysgogi mwy o gystadlu yn yr Eisteddfod."

Nid dyma'r unig brosiect y mae'r brifwyl yn ei wneud ar hyn o bryd.

Maen nhw wedi cyhoeddi y byddan nhw yn edrych ar y ddarpariaeth sydd yn cael ei gynnig i blant a phobl ifanc rhwng 10-15 oed ac, yn hwyrach ym mis Chwefror, mi fydd gwaith ymchwil yn cychwyn ar Y Lle Celf a'r celfyddydau gweledol.

Dydd Gwener Chwefror 28 yw'r dyddiad cau ar gyfer cwblhau'r holiaduron arlein.