Dyn gyda bwyell: heddlu yn apelio

Cyhoeddwyd

Mae'r heddlu yn apelio am wybodaeth ar ôl i fenyw weld dyn yn dal bwyell mewn pentref yn Sir Fynwy nos Iau.

Roedd y fenyw 42 oed yn rhedeg yng nghoedwig Slade yn Rogiet pan welodd hi'r dyn yn sefyll yn ei llwybr ar ffordd Minnetts. Chafodd hi ddim ei brifo ac mi redodd hi i'r cyfeiriad arall a galw'r heddlu.

Er i'r heddlu chwilio yn yr ardal ddaethon nhw ddim o hyd i ddyn oedd yn cydfynd gyda disgrifiad y fenyw. Ar ôl cynnal ymchwiliadau o dŷ i dŷ mae dyn 49 oed o Bulwark wedi ei arestio.

Mae wedi ei gadw yn y ddalfa.

Mae'r heddlu rwan yn awyddus i siarad hefo unrhyw un oedd yn yr ardal rhwng 4-5 ar ddydd Iau Chwefror 6. Gall unrhyw un â gwybodaeth gysylltu trwy ffonio 101 a rhoi'r cyfeirnod 305 06/02/14.