Darganfod gweithwyr anghyfreithlon mewn bwyty

  • Cyhoeddwyd

Mae bwyty ym Mhort Talbot yn wynebu cosb sifil ar ôl i swyddogion y Swyddfa Gartref ddarganfod fod staff yn gweithio yno yn anghyfreithlon.

Mi aeth y swyddogion i fwyty Shah Tandoori er mwyn siarad gyda'r gweithwyr a darganfod os oedd ganddyn nhw hawl i weithio ym Mhrydain neu beidio.

Cafodd tri o ddynion o Fangladesh eu harestio. Roedd visa dau o'r dynion, oedd yn 55 a 44 oed wedi dod i ben a'r dyn arall 39 oed wedi dod i'r wlad yn anghyfreithlon.

Mae'r tri wedi eu cadw yn y ddalfa ac mi fyddan nhw yn gorfod gadael Prydain.

Cafodd y bwyty rybudd y gallen nhw wynebu cosb ariannol o hyd at £30,000.

Bydd yn rhaid iddyn nhw dalu'r arian oni bai eu bod nhw'n medru profi eu bod nhw wedi dilyn y camau cywir i wirio hawl eu staff i weithio yno.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol