Stephen Brookes: teyrnged teulu

  • Cyhoeddwyd
Stephen Brookes
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Heddlu'r De eu bod ymchwilio i gysylltiad posib gyda'r gêm yfed 'neknominate'

Mae teulu dyn 29 oed o Dredelerch, Caerdydd wedi dweud eu bod yn "torri eu calonnau" wedi iddo farw yn oriau mân fore Sul, Chwefror 9.

Mae'r heddlu'n ymchwilio i farwolaeth Stephen Brookes, gan ddweud nad yw'r farwolaeth wedi ei hesbonio ar hyn o bryd.

Mewn datganiad a gafodd ei gyhoeddi gan yr heddlu, dywedodd ei deulu fod pawb yn adnabod Stephen a'i "bersonoliaeth radlon, ei gyfeillgarwch a'i garedigrwydd. Roedd pawb yn gwybod am synnwyr digrifwch Stephen, roedd o wrth ei fodd yn tynnu coes...

"Roedd Stephen a'i frawd, Paul (Roy) yn agos iawn..."

'Calon enfawr'

"Roedd Stephen yn mwynhau chwarae dominôs gyda'i dad a'i frawd... Roedd wrth ei fodd yn cymdeithasu gyda'i ffrindiau, ond yn mwynhau aros gartre' gyda phryd take-away, hefyd...

"Pan oedd yn iau, roedd yn hoffi cymryd rhan mewn chwaraeon, ac roedd yn aelod o dimau pêl-fas, pêl-droed, criced, hoci a rygbi.

"Roedd gan Stephen galon enfawr - roedd o'n caru ei deulu cyfan, a byddai wedi gwneud unrhywbeth drostyn nhw....

"Hoffem ddiolch am yr holl gefnogaeth rydyn ni'n ei dderbyn...

"Fel ei rieni, mae'r drasiedi drist hon a cholled ein mab roedden ni yn ei garu gymaint wedi torri'n calonnau. Fe fyddwn ni'n gweld eisiau ei wên gellweirus..."

Dywedodd Heddlu'r De eu bod ymchwilio i gysylltiad posib gyda'r gêm yfed 'neknominate', lle mae pobl yn yfed diodydd meddwol cyn rhoi lluniau o'u hunain ar wefannau cymdeithasol cyn enwebu rhywun arall i wneud yn yr un modd.