Sialens Plaid Cymru yn etholiadau Ewrop

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Plaid Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Ymgeiswyr Plaid Cymru ar gyfer etholiadau Senedd Ewrop: Marc Jones, Jill Evans ASE, Steven Cornelius ac Ioan Bellin.

Bydd y canran isel o bleidleiswyr yn sialens i Blaid Cymru wrth iddyn nhw geisio cadw'u sedd yn etholiadau Senedd Ewrop ym mis Mai, yn ôl eu harweinydd.

Wrth lansio ymgyrch Plaid Cymru, dywedodd Leanne Wood ei bod yn "gwneud synnwyr" i Gymru aros o fewn yr UE.

Dywedodd hefyd na fyddai'r blaid yn gwrthwynebu cael refferendwm ar aelodaeth y Deyrnas Unedig o'r UE.

Ei nod tymor hir yw cael Cymru anibynnol yn ymuno â'r UE fel aelod-wladwriaeth ar ei phen ei hun.

Fe ddaeth aelod seneddol Ewrop Plaid Cymru, Jill Evans, yn drydydd yn yr etholiadau diwethaf yn 2009, y tu ôl i'r blaid Geidwadol a Llafur, gyda'r bedwaredd sedd yn mynd i Ukip.

Parhau yn rhan o'r UE

Ond mae arolygon pôl piniwn diweddar yn awgrymu bod pethau'n agos, gydag Ukip yn ennill tir ac yn cau'r gwagle rhyngddyn nhw â Phlaid Cymru.

Wrth siarad yn nociau Caerdydd, dywedodd Ms Wood: "Mi fydd 'na sialensiau i ni yn yr etholiad hwn, yn bennaf oherwydd y canran isel fydd yn pleidleisio."

"Neges Plaid Cymru yw bod Cymru yn elwa o gyd-weithio Ewropeaidd, a'i fod yn gwneud synnwyr i ni barhau yn bartner o fewn yr Undeb Ewropeaidd."

"Mae nifer o swyddi yn dibynnu ar y masnachu rydym yn ei wneud gyda'r Undeb Ewropeaidd a dwi'n gobeithio y gallwn ddechrau edrych ar y ddadl hon a chanolbwyntio llai ar y ddadl asgell dde rydym wedi'i weld o amgylch Ewrop hyd yma."

Mae 43% o allforion Cymru yn mynd i Ewrop ac mae cyfanswm yr allforion Cymreig hynny werth oddeutu £5 biliwn y flwyddyn.

Dywedodd Jill Evans ASE: "Nid ydym yn gwrthwynebu refferendwm - y broblem ydi bod y math o ddadl sy'n cymryd lle ar hyn o bryd mor negyddol, a dydy o ddim yn digwydd mewn rhannau eraill o Ewrop."

Yno hefyd yn lansiad yr ymgyrch roedd ymgeiswyr Plaid Cymru ar gyfer etholiad Ewrop, Marc Jones, Steven Cornelius ac Ioan Bellin.

Fe fydd etholiadau ar gyfer Senedd Ewrop yn cael eu cynnal ar Fai 22, 2014.