£50m ychwanegol i'r Gwasanaeth Iechyd

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Fydd yr arian ddim yn cael ei ddosbarthu'n uniongyrchol i'r byrddau iechyd ond yn cael ei gadw wrth gefn gan y Llywodraeth

Mae'r Gweinidog Cyllid, Jane Hutt, wedi cyhoeddi y bydd £50 miliwn yn ychwanegol ar gael i'r adran iechyd fel rhan o gyllideb atodol Llywodraeth Cymru.

Mae'r arian yn dod ar ben y £570 miliwn ychwanegol fydd eisoes yn cael ei roi i'r Gwasanaeth Iechyd dros y dair blynedd nesaf, yn dilyn cyhoeddiad ym mhrif gyllideb Llywodraeth Cymru yn yr hydref.

Yn ôl Llywodraeth Cymru, mae'r arian ychwanegol i "sicrhau bod cyllideb digonol" i'r pwysau sy'n wynebu'r Gwasanaeth Iechyd.

Ond, fel mae'n sefyll ar hyn o bryd, dydy'r arian heb gael ei ddosbarthu'n uniongyrchol i'r byrddau iechyd. Yn hytrach, mae'n cael ei gadw wrth gefn gan y Llywodraeth.

Yn ôl llefarydd iechyd y Ceidwadwyr, Darren Millar, mae'r gyfran yn awgrym o fethiant "trychinebus" Llywodraeth Cymru i gyllido'r Gwasanaeth Iechyd yn ddigonol.

Mae'n dweud fod hyn "wedi arwain at amseroedd aros hirach, gwasanaeth ambiwlans mewn argyfwng ac ysbytai yn cael eu hisraddio."

"Mae staff sy'n gweithio'n galed ar flaen y gad - sydd wedi dioddef blynyddoedd o doriadau cyllideb - yn gwbl haeddiannol o nawdd ychwanegol. Mae'n fater o gywilydd cenedlaethol nad oedd hyn wedi dod o'r dechrau."

Yn ystod yr un cyhoeddiad, dywedodd y Gweinidog Cyllid, Ms Hutt, y byddai £5 miliwn yn ychwanegol yn cael ei fuddsoddi yn y Cymhorthdal Tai Cymdeithasol yn y flwyddyn nesaf er mwyn darparu rhwng 60 a 100 o dai newydd fforddiadwy ar draws Cymru.

Yn ogystal, bydd arian adnoddau yn cael ei drosglwyddo er mwyn darparu £4.9 miliwn yn ychwanegol ar gyfer cynlluniau amddiffyn rhag llifogydd ar draws Cymru.