BBC Cymru Fyw

Ail wampio'r Vetch

Published
image copyrightGwen Griffiths
image captionMae'r rhandiroedd wedi bod ar safle'r Vetch ers i'r stadiwm gael ei ddymchwel yn 2011

Mae cynlluniau wedi cael eu cynnig i ail-wampio safle hen gartre clwb pêl-droed Abertawe, cae'r Vetch.

Fe gafodd y Vetch ei dymchwel yn 2011 - chwe mlynedd wedi i'r elyrch symud i Stadiwm Liberty - mewn ymgais i ddenu datblygwr i'r safle.

Ond ni lwyddodd hynny ac felly fe gafodd y safle ei dirlunio gyda rhandiroedd yn cael eu cynnig i bobl y ddinas, dan gynllun 'Vetch Veg'.

Mae'r cynllun newydd yn cynnwys tai gwarchod, cartref gofal neu fflatiau ac adnodd cymunedol i'w rannu.

Yn y cynllun, fe fydd 40 o dai teras yn cael eu hadeiladu ac fe fydd cynllun y rhandiroedd yn cael ei ymestyn.

Fe fyddai ardal chwarae agored i blant, perllan gymunedol a chae o flodau gwyllt lle'r oedd canol cae'r hen stadiwm.

Fe allai canolfan gymunedol gael ei hychwanegu o bosib yn hwyrach ymlaen.

Yn ôl Nick Bradley, sydd yng nghabinet adfywio cyngor Abertawe: "Pwrpas y cynllun hwn yw cynnig glasbrint ar gyfer datblygiad y safle yn y dyfodol fydd yn y gynaliadwy yn y tymor hir, yn dderbyniol i drigolion lleol ac yn cynnig cyfleoedd i ddatblygwyr posib."

"Ers dymchwel hen gae'r Vetch, mae'r safle wedi gwyrddu'n sylweddol, ac mae cynllun y 'Vetch Veg' yn benodol wedi bod yn hwb go iawn i'r gymuned nad oes neb am ei golli."

"Mae'r cynllun newydd yn canolbwyntio ar ddyluniad cynaliadwy fydd yn gweithio i bawb."

image captionRoedd y Vetch yn gartre i glwb pêl-droed Abertawe o 1912 hyd at 2005.

"O fod yn gartref i glwb pêl-droed lleol y ddinas, mae'r cynllun yn anelu at ddefnyddio'r Vetch i greu hanes cymuned o fath newydd a theimlad o berthyn fydd yn para am genedlaethau i ddod."

Fe fydd y cynlluniau'n cael eu trafod gan gabinet cyngor Abertawe ac yna bydd ymgynghoriad os caiff ei gefnogi.

Roedd y Vetch yn gartre i'r elyrch o 1912 hyd at eu gêm olaf yn 2005, pan afaelodd cefnogwyr mewn darnau o'r glaswellt neu gymryd seddi fel rhywbeth i'w gofio.

Bu'r stadiwm, oedd yn gallu dal 10,000 o bobl, yn dawel am sbel ac fe gafodd ei rhoi ar y farchnad yn wreiddiol yn niwedd 2009 gyda'r bwriad o droi'r tir yn gartrefi dwy, tair a phedair llofft, gyda chanolfan gymuned a lle chwarae.

Ond fe gafodd y dirwasgiad economaidd ei feio am ddiffyg diddordeb gan ddatblygwyr.

Yna yn 2011, fe dderbyniodd cyngor Abertawe gymhorthdal o £700,000 i ddymchwel y stadiwm a gwneud y safle'n wastad er mwyn ceisio denu mwy o ddiddordeb, ond fe fethodd â gwneud hynny.

Tan rwan, mae'r ardal wedi parhau'n un wedi'i dirlunio gyda chynllun y 'Vetch Veg' yn rhan ohono.