Darganfod 22,000 o sigaréts anghyfreithlon yn y Fflint

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Cyngor Sir Fflint
Disgrifiad o’r llun,
Mae ymchwiliad i darddiad y sigaréts ac alcohol yn parhau

Mae cyrch diweddar yn Sir Fflint wedi datgelu 22,000 o sigaréts a 60 litr o alcohol anghyfreithlon.

Mewn ymgyrch ar y cyd gan Heddlu Gogledd Cymru ac adran safonau masnach y sir, cafodd sigaréts, tobaco i'w rolio ac alcohol eu cymryd o siop yn y Fflint.

Dywedodd y Cyngor Sir bod ymchwiliad i darddiad y deunydd anghyfreithlon yn parhau.

Yn ogystal â chael cymorth gan adran Refeniw a Thollau Ei Mawrhydi, cafodd cŵn arbenigol eu defnyddio i ddod o hyd i dobaco oedd wedi ei guddio mewn adeilad y tu ôl i'r siop.

Dywedodd y cynghorydd Kevin Jones: "Mae baco anghyfreithlon yn ei gwneud yn haws i ysmygwyr newydd fynd yn gaeth ac yn anoddach i ysmygwyr roi'r gorau iddi. Mae pobl yn dioddef o ganlyniad i fasnachu baco anghyfreithlon.

"Gall arwain at ganlyniadau troseddol ac iechyd difrifol yn y gymuned ac mae'n achosi niwed economaidd i fusnesau lleol sy'n gweithredu'n gyfreithlon."

Dywedodd llefarydd ar ran yr adran Refeniw a Thollau: "Rydym yn erlid unrhyw unigolion neu gangiau o droseddwyr y credwn sy'n gysylltiedig â gweithgareddau anghyfreithlon fel hyn yn ddidrugaredd.

"Mae pobl yn dioddef o ganlyniad i'r drosedd hon ac mae'n tanseilio ymdrechion masnachwyr cyfreithlon."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol