Prif Weinidog: 'cynllun treth incwm yn ddiwerth'

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Cadarnhaodd y Prif Weinidog ei fod yn cefnogi datganoli pwerau treth incwm, ond dywedodd bod 'rhwystrau' sydd angen eu pasio

Mae'r Prif Weinidog wedi cadarnhau ei wrthwynebiad i'r model o ddatganoli treth incwm sydd ar gael ar hyn o bryd.

Roedd Carwyn Jones yn siarad mewn dadl yn y Cynulliad ar Fesur Drafft Cymru, fydd yn arwain at ddatganoli nifer o bwerau treth a benthyca.

Mae'r model treth incwm sydd wedi ei gynnig yn golygu y byddai rhaid i unrhyw newid i drethi gael ei wneud ar draws pob band, yn hytrach nag effeithio ar fandiau unigol yn unig.

Dywedodd y Prif Weinidog: "Mae angen cynllun ar gyfer datganoli treth incwm yn y dyfodol.

"Rydyn ni'n cefnogi hynny. Dydyn ni ddim yn dweud na ddylai treth incwm gael ei ddatganoli o gwbl, yn amlwg nid dyna'r achos.

"Ond mae rhwystrau sydd angen eu pasio. Mae'r fodel yn ddiwerth, nid yw'n gwneud unrhyw synnwyr o gwbl."

Yr wythnos diwethaf roedd llefarydd y blaid Lafur ar Gymru, Owen Smith, yn feirniadol iawn o gynlluniau i ddatganoli pwerau treth incwm, gan ddweud eu bod yn 'drap' gan y Ceidwadwyr.

Mae'r Prif Weinidog hefyd wedi beirniadu'r Ceidwadwyr am anghytuno hefo'i gilydd.

Mae arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig, Andrew RT Davies wedi anghytuno hefo Ysgrifennydd Gwladol Cymru, David Jones am y model sy'n cael ei gynnig.

Dywedodd Mr Davies nad oedd yn ymarferol, tra bod Mr Jones wedi ei gefnogi.

Ddydd Mawrth, dywedodd cadeirydd y Grŵp Ceidwadol yn y Cynulliad, Nick Ramsay, ei fod yn well cael rhywfaint o reolaeth dros dreth incwm, dan y model presennol, na dim pwerau o gwbl.