Aamir Siddiqi: Dau yn apelio

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Police
Disgrifiad o’r llun,
Cafwyd Ben Hope (chwith) a Jason Richards yn euog o lofruddio Aamir Siddiqi yn 2010

Bydd dau ddyn a gafwyd yn euog o lofruddio llanc 17 oed yng Nghaerdydd yn mynd i'r Llys Apêl yng Nghaerdydd yn ddiweddarach fore Mercher.

Lladdwyd Aamir Siddiqi ar garreg drws ei gartref yn ardal y Rhath ym mis Ebrill 2010.

Y llynedd fe gafwyd Ben Hope, 40 oed, a Jason Richards, 39 oed, yn euog o'i lofruddio, ac fe gafodd y ddau eu carcharu am oes gyda lleiafswm o 40 mlynedd dan glo.

Mae'r ddau wedi cael caniatâd i apelio yn erbyn hyd y ddedfryd, ac mae Richards wedi gwneud cais o'r newydd i apelio yn erbyn y dyfarniad.

Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Aamir Siddiqi ei lofruddio ar garreg ei ddrws yng Nghaerdydd

Clywodd y llys yn yr achos gwreiddiol bod y ddau wedi ael eu talu £1,000 i ladd dyn busnes o Gaerdydd, Mohammad Tanhai, oherwydd dyled na chafodd ei thalu.

Ond ar Ebrill 11, 2010 aeth y ddau i'r tŷ anghywir ar ôl cymryd cyffuriau a phan agorodd Aamir Siddiqi y drws fe wnaeth y ddau ei drywanu i farwolaeth ac anafu ei rieni wrth iddyn nhw geisio'i amddiffyn.

Mae posibilrwydd mai dyma'r achos cyntaf yng Nghymru i gael ei ddarlledu yn dilyn newid yn y ddeddf ym Medi 2013.

Dyna pryd y gwnaeth aelodau seneddol gymeradwyo newid i'r ddeddf mewn achosion y Llys Apêl gan ganiatáu camerâu i mewn i'r llys, ond mae gan y prif farnwr yr hawl i wrthod hynny ar unrhyw adeg.

Y tri barnwr yn y gwrandawiad ddydd Mercher fydd yr Arglwydd Brif Ustus yr Arglwydd Thomas a Gwmgïedd, Mr Ustus Wyn Williams a Mr Ustus Phillips.

Ni fydd Hope na Richards yn y llys, ond yn hytrach yn ymddangos ar gyswllt fideo o'r carchar.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol