Taro plant: Pleidlais cyn 2016

Cyhoeddwyd

Gallai pleidlais ar wahardd taro plant gael ei chynnal cyn etholiadau nesaf y Cynulliad wedi i weinidogion Llywodraeth Cymru addo ystyried y mater ddydd Mawrth.

Daeth yr addewid wedi i o leiaf dau aelod cynulliad Llafur fygwth herio'r llywodraeth a phleidleisio o blaid gwelliant gan Blaid Cymru yn y Senedd.

Roedd hwnnw'n un o nifer o welliannau oedd wedi eu cynnig i'r Mesur Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant sy'n mynd ar ei daith drwy'r Senedd.

Roedd Llywodraeth Cymru wedi mynnu nad oedd cynlluniau i ddeddfu ar y mater cyn yr etholiadau yn 2016, ac roedd aelodau Llafur wedi cael gorchymyn i beidio cefnogi'r gwelliant gan Lindsay Whittle o Blaid Cymru.

Cefnogaeth y siambr

Dywedodd y Dirprwy Weinidog am Ofal Cymdeithasol Gwenda Thomas: "Fe fydd cyfle i ystyried y materion yma mewn deddfwriaeth i ddod yn y tymor Cynulliad presennol.

"Fe fyddai'n beth da, yn fy marn i, i weithio ar y mater ar sail drawsbleidiol yn y dyfodol."

Mae cefnogaeth gyffredinol i waharddiad ar daro plant ar draws siambr y Senedd, a phe bai pleidlais rydd yn cael ei chynnal mae'n debyg y byddai'n llwyddo i gael mwyafrif clir.

Mewn datganiad dywedodd yr aelodau Llafur Christine Chapman a Julie Morgan, sydd wedi ymgyrchu am waharddiad ers tro:

"Rydym yn difaru nad yw'r llywodraeth yn gweld y Mesur Gwasanaethau Cymdeithasol fel ffordd o newid yn y ddeddf yn ymwneud â chosbi rhesymol, a ddim felly'n cefnogi'r gwelliant.

"Ond ar yr achlysur hwn rydym wedi penderfynu cefnogi'r llywodraeth yn y bleidlais oherwydd addewidion y Dirprwy Weinidog heddiw y bydd cyfle i ystyried y mater mewn deddfwriaeth yn y tymor Cynulliad presennol.

"Fe fyddwn yn parhau gyda'r ymgyrch yma er mwyn sicrhau gwaharddiad ar gosbi plant yn gorfforol cyn gynted â phosib.

"Mae hyn yn fater o roi'r un warchodaeth i blant ac i oedolion ac rydym am i hyn ddigwydd yn gynt yn hytrach na'n hwyrach."

'Gwahaniaeth amlwg'

Dywedodd yr aelod Ceidwadol Darren Millar, sy'n gwrthwynebu gwaharddiad o'r fath, bod "gwahaniaeth amlwg rhwng disgyblu a cham-drin".

Daeth araith emosiynol gan arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol Cymreig Kirsty Williams wrth iddi ddisgrifio'r effaith o gael ei chosbi gan ei mam. Dywedodd:

"Canlyniad hir dymor y cyfan yw fy mod, hyd yn oed fel oedolyn, os oedd fy mam yn symud ychydig yn rhy sydyn wrth fy ochr fe fyddwn yn cilio, yn neidio i ffwrdd - dyna oedd gwaddol hir dymor cosbi corfforol."

Straeon perthnasol