Tafwyl yn denu mwy o gyllid

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Tafwyl
Disgrifiad o’r llun,
Bydd manylion Tafwyl 2014 yn cael eu cyhoeddi ar Fawrth 1

Yn dilyn llwyddiant gŵyl Tafwyl y llynedd, mae'r trefnwyr wedi cyhoeddi eu bod wedi sicrhau cyllid ar gyfer y fenter unwaith eto eleni.

Cyn Tafwyl 2013 roedd pryder am ddyfodol y digwyddiad, sef gŵyl gymunedol fwyaf Cymru, wedi i Gyngor Caerdydd ddweud ei bod yn ystyried torri'r cymhorthdal yr oedden nhw wedi bod yn rhoi i'r ŵyl Gymraeg.

Daeth Llywodraeth Cymru i'r adwy gyda grant o £20,000 gan ddweud bod y digwyddiad yn bwysig er mwyn hybu defnydd o'r iaith yng Nghaerdydd.

Unwaith eto yn 2014 fe fydd Llywodraeth Cymru'n cyfrannu £20,000 arall ond diolchi gefnogaeth nifer o sêr mae'r ŵyl hefyd wedi sicrhau ffynonellau eraill o arian.

Llysgenhadon

Fe fydd yr actor Matthew Rhys, y gyflwynwraig Alex Jones, y cyflwynydd Huw Stephens a'r chwaraewr rygbi Rhys Patchell yn llysgenhadon i'r ŵyl.

Gyda'u cymorth nhw mae'r ŵyl wedi denu arian o Gronfa Dreftadaeth y Loteri a Chyngor Celfyddydau Cymru, sydd yn talu am lwyfan newydd y tu allan i furiau Castell Caerdydd er mwyn ceisio denu mwy o gynulleidfa.

Mae Cyngor Caerdydd hefyd wedi caniatáu'r defnydd o Gastell Caerdydd fel lleoliad ar gyfer yr ŵyl.

Bydd y Prif Weinidog Carwyn Jones yn agor yr ŵyl yn swyddogol yng Nghastell Caerdydd ar Orffennaf 12, a dywedodd:

"Rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod yr iaith Gymraeg yn iaith fyw sy'n cael ei defnyddio yn y gymuned.

"Mae sicrhau bod cyfleoedd yn bodoli i bobl ddefnyddio'r Gymraeg y tu allan i'r ystafell ddosbarth a'r gweithle mewn digwyddiadau cymdeithasol a diwylliannol yn hanfodol er mwyn cyrraedd y nod yna.

"Mae Tafwyl yn ŵyl ddiwylliannol unigryw sydd wedi ehangu o flwyddyn i flwyddyn, ac mae hynny'n amhrisiadwy wrth hybu'r iaith Gymraeg yn y ddinas."

'Gŵyl yn tyfu'

Dywedodd trefnwyr yr ŵyl, Menter Caerdydd: "Mae'r gefnogaeth a gafwyd gan ein llysgenhadon, Llywodraeth Cymru, cyrff cyhoeddus a noddwyr, yn ogystal â'r cyhoedd, wedi galluogi'r ŵyl i dyfu.

"Hyd yma mae ein hincwm o grantiau wedi cynyddu o 29% ers y llynedd a chyllid gan noddwyr wedi tyfu o 110%.

"Mae cael Prifysgol Caerdydd fel prif noddwr yn hwb ychwanegol, ac rydym yn gyffrous wrth groesawu gwesty'r Park Plaza fel partner gwesty swyddogol yr ŵyl."

Y llynedd fe ddaeth cyfanswm o 14,000 o bobl i Tafwyl - traean yn fwy na'r flwyddyn flaenorol.

Dywedodd un o'r llysgenhadon, y cyflwynydd a'r DJ Huw Stephens:

"Mae Caerdydd wedi datblygu sîn amrywiol sy'n ferw o brysurdeb dros y blynyddoedd diweddar, ac mae Tafwyl bellach wedi sefydlu'i hun o fewn y sîn yna.

"Fel un gafodd ei eni a'i fagu yng Nghaerdydd, mae'n wych i weld fy mamiaith yn cael ei dathlu gan y ddinas gyfan a ffair Tafwyl yng nghanol hyn oll yn y castell."

Bydd mwy o fanylion am Tafwyl 2014 yn cael eu cyhoeddi yn lansiad swyddogol yr ŵyl ar Fawrth 1 yng Nghanolfan y Mileniwm.

Straeon perthnasol