Trafod Achos Pensiynau Coll Visteon yn y Cynulliad

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Bethan Jenkkis AC sydd wedi galw am drafodaeth ar Visteon

Bydd achos cronfa ymddeoliad cyn weithwyr ffatri cydrannau ceir Visteon yn cael ei drafod ar lawr y Cynulliad ddydd Mawrth.

Daw'r drafodaeth bum mlynedd ers i'r i'r cwmni, Visteon UK fynd i ddwylo'r gweinyddwyr ac ers hynny mae staff y cwmni wedi bod yn galw am well taliadau.

Roedd y cwmni yn cyflogi dros 700 yn Abertawe.

Mae nifer o'r n weithwyr wedi dwyn achos cyfreithiol yn erbyn Visteon gan honni bod gwerth eu pensiynau wedi gostwng yn sylweddol pan gafodd y pensiynau eu trosglwyddo gan y cyn berchnogion - Ford, i ddwylo Visteon.

Maen nhw'n mynnu y dylai Ford fod wedi amddiffyn eu pensiynau yn well, gan ddweud bod 3,500 o weithwyr yn y Deyrnas Unedig wynebu twll gwerth £350m yn eu cronfa ymddeoliad.

Roedd rhai wedi gweithio am gymaint â 30 mlynedd i gwmni ceir Ford ac ond chwe mis i Visteon.

Disgwylir bydd achos llys gan y gweithwyr yn erbyn Ford yn cael ei gynnal yn ddiweddarach eleni.

Angen Trafod

Bethan Jenkins, Aelod Cynulliad Plaid Cymru dros De Orllewin Cymru sydd wedi galw m y drafodaeth.

Meddai: "Mae'n amserol ein bod yn cael trafod yr achos yma o'r diwedd.

"Nid yn unig oherwydd faint o amser sydd wedi pasio'r achos llys sydd i ddechrau ond y dylai'r cynulliad ystyried effaith mae rhywbeth o'r fath yma yn ei gael ar ein heconomïau a thrigolion.

"Dwi wedi bod yn ymglymedig i Grŵp Ymgyrchu Visteon ers y cychwyn oherwydd rydw'i i yn credu bod yna anghyfiawnder mawr wedi cael ei wneud i'r gweithwyr, sydd wedi gwneud dim ond rhoi blynyddoedd o wasanaeth ffyddlon i gwmni moduron Ford."

MaeJohn Elvin o Grŵp Ymgyrchu Visteon wedi croesawu'r drafodaeth ar lawr y cynulliad.

Meddai: "Hoffwn ddiolch i'r Cynulliad am gydnabod cyflwr y dros 700 o weithwyr Visteon yng Nghymru sydd ar ôl blynyddoedd di-ri o weithio'n ffyddlon, trwy ddim bai o'i hunain, yn derbyn pensiynau llawer iawn yn llai.

"Mae pum mlynedd yn amser hir, ac erbyn hyn dylai Ford gydnabod eu dyletswydd foesol i'w cyn-weithwyr."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol