BBC Cymru Fyw

Trafod Achos Pensiynau Coll Visteon yn y Cynulliad

Published
image captionBethan Jenkkis AC sydd wedi galw am drafodaeth ar Visteon

Bydd achos cronfa ymddeoliad cyn weithwyr ffatri cydrannau ceir Visteon yn cael ei drafod ar lawr y Cynulliad ddydd Mawrth.

Daw'r drafodaeth bum mlynedd ers i'r i'r cwmni, Visteon UK fynd i ddwylo'r gweinyddwyr ac ers hynny mae staff y cwmni wedi bod yn galw am well taliadau.

Roedd y cwmni yn cyflogi dros 700 yn Abertawe.

Mae nifer o'r n weithwyr wedi dwyn achos cyfreithiol yn erbyn Visteon gan honni bod gwerth eu pensiynau wedi gostwng yn sylweddol pan gafodd y pensiynau eu trosglwyddo gan y cyn berchnogion - Ford, i ddwylo Visteon.

Maen nhw'n mynnu y dylai Ford fod wedi amddiffyn eu pensiynau yn well, gan ddweud bod 3,500 o weithwyr yn y Deyrnas Unedig wynebu twll gwerth £350m yn eu cronfa ymddeoliad.

Roedd rhai wedi gweithio am gymaint â 30 mlynedd i gwmni ceir Ford ac ond chwe mis i Visteon.

Disgwylir bydd achos llys gan y gweithwyr yn erbyn Ford yn cael ei gynnal yn ddiweddarach eleni.

Angen Trafod

Bethan Jenkins, Aelod Cynulliad Plaid Cymru dros De Orllewin Cymru sydd wedi galw m y drafodaeth.

Meddai: "Mae'n amserol ein bod yn cael trafod yr achos yma o'r diwedd.

"Nid yn unig oherwydd faint o amser sydd wedi pasio'r achos llys sydd i ddechrau ond y dylai'r cynulliad ystyried effaith mae rhywbeth o'r fath yma yn ei gael ar ein heconomïau a thrigolion.

"Dwi wedi bod yn ymglymedig i Grŵp Ymgyrchu Visteon ers y cychwyn oherwydd rydw'i i yn credu bod yna anghyfiawnder mawr wedi cael ei wneud i'r gweithwyr, sydd wedi gwneud dim ond rhoi blynyddoedd o wasanaeth ffyddlon i gwmni moduron Ford."

MaeJohn Elvin o Grŵp Ymgyrchu Visteon wedi croesawu'r drafodaeth ar lawr y cynulliad.

Meddai: "Hoffwn ddiolch i'r Cynulliad am gydnabod cyflwr y dros 700 o weithwyr Visteon yng Nghymru sydd ar ôl blynyddoedd di-ri o weithio'n ffyddlon, trwy ddim bai o'i hunain, yn derbyn pensiynau llawer iawn yn llai.

"Mae pum mlynedd yn amser hir, ac erbyn hyn dylai Ford gydnabod eu dyletswydd foesol i'w cyn-weithwyr."

Straeon perthnasol

  • Rali dros bensiwn cyn-weithwyr