Cyfarfodydd i drafod uned ddwys i fabanod yn y Gogledd

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Cyfarfodydd i drafod lle i leoli adran gofal dwys i fabanod yn y gogledd

Mi fydd lle i leoli uned gofal dwys i fabanod newydd eu geni, yn cael ei drafod mewn dau gyfarfod dros yr wythnosau nesaf.

Ym mis Ionawr, cyhoeddwyd y byddai Pennaeth Gwasanaeth Iechyd Gwladol Cymru, Sonia Mills, yn cadeirio panel fyddai'n ymchwilio i weld a ddylai'r ganolfan rhanbarthol gael ei lleoli yn Ysbyty Glan Clwyd ym Modelwyddan, neu yn Ysbyty Maelor Wrecsam.

Mae hyn yn dilyn y penderfyniad dadleuol y bydd yr achosion mwyaf difrifol yn cael eu trosglwyddo i Ysbyty Arrowe Park yng Nghilgwri.

Roedd hynny yn dilyn adolygiad gan Goleg Brenhinol y Pediatryddon, a gomisiynwyd gan y Brif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, o'r gwasanaeth yn y gogledd.

Fe gafodd y penderfyniad i symud y gwasanaeth i Arrowe Park ei feirniadu gan dri corff meddygol, y Coleg Nyrsio Brenhinol, Coleg Brenhinol y Bydwragedd a'r Gymdeithas Feddygol Brydeinig.

Roedd rhieni hefyd yn dweud y byddai'r siwrneiau hirach yn peryglu bywydau.

Mi fydd y cyfarfodydd yn digwydd yng Ngwesty Kinmel Manor, Abergele ar Chwefror 18 ac yng Ngwesty Ramada, Wrecsam ar Fawrth 18, lle bydd agweddau gwahanol o'r cynigion yn cael eu trafod.

Mae Prif Weinidog Cymru wedi gofyn i dderbyn argymhellion y panel cyn diwedd mis Mawrth ac y bydd yna'n cyhoeddi ei benderfyniad.

I fynychu'r cyfarfodydd, ffoniwch 01745 448788 a gofyn am estyniad 2571.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol