Pryder am bobl hŷn yn yfed gormod

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images

Mae pobl dros 60 oed yn yfed gormod ac yn achos pryder yn ôl Alcohol Concern Cymru.

Dywed yr elusen fod y ffigurau ar gyfer y chwarter olaf o'r flwyddyn yn awgrymu fod pobl hŷn sydd angen triniaeth yn sgil yfed alcohol wedi cynyddu.

Mae'r elusen hefyd yn dweud nad oes digon o waith ymchwil yn cael ei wneud yn y maes ac yn galw ar i feddygon, gofalwyr a theuluoedd gadw golwg fwy manwl ar bobl hŷn sy'n dangos arwyddion eu bod yn goryfed.

Yn ôl ffigyrau ar gyfer Camddefnydd Alcohol a Sylweddau roedd 1,072 o bobl dros 60 oed wedi eu cyfeirio at asiantaethau sy'n ymdrin ag alcohol yn 2001-12.

Y ffigwr ar gyfer 2012-13 hyd yma yw 987.

Ond yn ôl Alcohol Concern Cymru mae'r broblem hefyd yn un guddiedig.

"Mae'n hawdd pwyntio bys ar bobl ifanc yn yfed," meddai Andrew Misell o elusen Alcohol Concern Cymru.

Trafod

"Yn aml mae pobl sy'n yfed dan oed yn yfed mewn mannau cyhoeddus oherwydd nad ydynt yn gallu mynd i dafarnau. Mae'r math yna o yfed, sydd i weld yng Nghaerdydd neu Abertawe neu unrhyw dref fawr ar nos Sadwrn yn amlwg.

"Ond dyw hi ddim mor amlwg pan mae pobl hŷn yn yfed, a dyw hyn chwaith yn gyffredinol ddim yn cael ei gysylltu â chamymddwyn cymdeithasol

"Weithiau mae'r bobl hyn yn ceisio ymdopi a rhai o broblemau heneiddio, fel ymddeol neu golli cymar neu ffrindiau. Weithiau mae alcohol yn cael ei weld fel rhyw fath o feddyginiaeth.

"Mae gwasanaethau alcohol yn cael eu gweld fel rhywbeth ar gyfer pobl iau, ac mae pobl hŷn yn gyndyn o'u defnyddio.

"Rwy'n gwybod fod rhai gwasanaethau wedi ystyried penodi staff hŷn, oherwydd nad yw rhai yn hoffi trafod y pwnc gyda phobl yn eu hugeiniau."

Dywed llywodraeth Cymru eu bod wedi sefydlu grŵp i oruchwylio'r gwaith o hwyluso mynediad pobl dros eu 50au i driniaeth ar gyger y camddefnydd o alcohol.