Rhybudd coch: gwyntoedd o 100 mya?

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Dylai pobl ailystyried eu trefniadau teithio tra bod y rhybudd coch mewn grym, medd y Swyddfa Dywydd.

Mae'r Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi rhybudd coch am wyntoedd cryfion dros rannau helaeth o Gymru ac mae gwyntoedd o hyd at 100 mya yn bosibl ar hyd yr arfordir.

Hyd yn hyn mae bron 75 o ysgolion wedi cau.

Mae'r rhybudd yn golygu y gallai gwyntoedd achosi difrod strwythurol, dymchwel coed ac arwain at golli cyflenwadau trydan.

Hefyd gallai arwain at donnau enfawr ar yr arfordir, ac mae'r Swyddfa Dywydd yn dweud y dylai pobl newid eu cynlluniau teithio yn ystod y cyfnod yma o stormydd.

Mae'r rhybudd coch yn cyfeirio at siroedd Ceredigion, Gwynedd, Ynys Môn, Sir Benfro, Conwy a Phowys.

Eisoes mae'r gwynt wedi bod yn yn 72mya ym Mhenbre ger Llanelli a 69mya yn Aberdaugleddau, Sir Benfro.

Mae'r gwyntoedd wedi bod gryfach na 60mya ar hyd yr arfordir o Aberporth i Gaergybi.

Graddfa 12

Dywedodd Gwylwyr y Glannau na ddylai neb fynd yn agos at y môr gan y gallai gwyntoedd gyrraedd graddfa 12 brynhawn Mercher.

Mae Heddlu Dyfed Powys wedi dweud y dylai gyrwyr fod yn ofalus ac yn Sir Benfro mae rhai ffyrdd ar gau oherwydd llifogydd, coed wedi cwympo neu adeiladau wedi eu difrodi.

Cafodd yr A487 ei chau am rhan o do garej wedi cwympo.

Cafodd Castell Arberth ei gau.

Yn y cyfamser, mae nifer o wasanaethau fferi wedi cael eu canslo wrth i'r Swyddfa Dywydd rybuddio bod disgwyl gwyntoedd o hyd at 100 mya ar Fôr Iwerddon.

Cafodd Pont Cleddau ei chau ac mae cyfyngiadau ar Bont Hafren (M48) a Phont Britannia.

Mae'r tywydd wedi effeithio ar wasanaethau Arriva a First Great Western.

Mae ysgolion wedi cau ym Môn,Gwynedd, a Sir Benfro. Yng Ngheredigion mae Ysgol Gyfun Aberaeron ac Ysgol Penglais ac Ysgol Penweddig yn Aberystwyth wedi cau.

Hefyd mae Ysgol Uwchradd Aberteifi, Ysgol Dyffryn Teifi yn Llandysul ac ysgolion cynradd T Llew Jones (Synod Inn), Penparc ger Aberteifi a Bro Sion Cwilt ym Mrynhoffnant wedi cau.

Ffynhonnell y llun, Cyngor Sir Benfro
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd y goeden yma'i chwythu lawr rhwng Llangwm a Trooper's Inn yn Sir Benfro ddydd Mercher

Am 8:30 fore Mercher roedd un rhybudd llifogydd mewn grym ar gyfer yr ardal rhwng Llangollen a Threfalyn.

Mae manylion llawn yr holl rybuddion ar wefan Cyfoeth Naturiol Cymru.

Dywedodd Western Power fod hyd at 3000 o gartrefi yn y de a'r gorllewin heb bŵer.

Mae'r cwmni'n dweud eu bod bedair gwaith yn brysurach nag arfer ac mai ardaloedd Abertawe, Aberhonddu a'r rhan fwyaf o'r gorllewin sydd wedi'u heffeithio.

Trafferthion

Ddydd Mawrth fe achosodd y tywydd broblemau mewn sawl ardal o Gymru, yn enwedig Trefynwy.

Cafodd sawl ardal arall eu heffeithio gan lifogydd, gan gynnwys Aberhonddu, Crughywel, Llangynidr, Llanandras a Chastell-nedd Port Talbot.

Cafodd ysgolion Neuadd Brynllywarch yn y Drenewydd ac Ysgol Llandwrog yng Ngwynedd eu cau oherwydd toriad i'r cyflenwad trydan.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol