Gwahardd am yrru dan ddylanwad cetamin

  • Cyhoeddwyd
Cetamin
Disgrifiad o’r llun,
Mae cetamin bellach yn gyffur Dosbarth B

Mae dyn o Ddinbych wedi cael ei wahardd rhag gyrru am ddefnyddio'i gar ar ôl cymryd y cyffur cetamin.

Fe wnaeth Dylan Lloyd Davies Jones, 23, ymddangos o flaen Llys yr Ynadon Prestatyn ar y diwrnod cafodd y cyffur ei uwchraddio o Ddosbarth C i Ddosbarth B.

Cafodd sylw'r heddlu ei dynnu at ymddygiad Mr Jones ar Ionawr 8 oherwydd pryder aelod o'r cyhoedd am y ffordd yr oedd yn gyrru.

Pan ddaeth yr heddlu o hyd iddo, ar y ffordd rhwng Henllan a Threfnant, roedd yn gyrru'n araf iawn.

Dywedodd yr heddlu ei fod wedi eu hanwybyddu, er bod eu golau glas a'u seiren yn cael ei ddefnyddio, a'i fod yn syllu'n syth o'i flaen.

Roedd yn siarad mewn ffordd aneglur a doedd ddim i'w weld yn deall cyfarwyddiadau'r heddlu.

"Pan aeth allan o'i gar fe ddechreuodd rowlio'n ei flaen tuag at gar yr heddlu, ond wnaeth o ddim ymateb," meddai'r erlynydd James Neary.

Doedd Jones ddim yn gallu sefyll yn llonydd ac roedd powdr gwyn i'w weld ar ei fwstash a'i drwyn. Cafodd ei arestio a chafodd cetamin ei ddarganfod yn ei waed.

Cafodd Jones ei wahardd rhag gyrru am 17 mis yn ogystal â dirwy o £120 a chostau o £105.