Cwpan Heineken: Cyfarfod allweddol

  • Cyhoeddwyd
Cwpan Heineken
Disgrifiad o’r llun,
Mae pwyllgor y Chwe Gwlad yn gobeithio cytuno ar gystadleuaeth newydd Ewropeaidd.

Mae Undeb Rygbi Cymru yn fodlon gyda'r datblygiad wnaed yng nghyfarfod y Chwe Gwlad ym Mharis tuag at gael cytundeb ar strwythur cystadleuaeth Ewropeaidd ar lefel clybiau o'r tymor nesaf ymlaen.

Fe ddisgrifiodd URC y pwyllgor fel un positif ac adeiladol ac mae nhw'n hyderus y bydd yn arwain at ateb cadarnhaol i bawb.

Ymysg cynrychiolwyr Undeb Rygbi Cymru yn y cyfarfod ym Mharis roedd y prif weithredwr, Roger Lewis, y cadeirydd, David Pickering a'r cyfarwyddwr cyllid, Steve Phillips.

Roedd cynrychiolwyr o'r clybiau Ffrengig a Seisnig ac o ranbarthau Cymru hefyd yn y cyfarfod.

Mae'r optimistiaeth pwyllog wedi'i selio ar strwythur manwl o faterion sydd i'w gweithredu'n syth.

Cyfarfod allweddol

Dyma oedd yr ymgais ddiweddaraf i ddod â'r anghydfod i ben.

Mi fyddai'r gystadleuaeth newydd yn cael ei sefydlu o dan ofal pwyllgor y Chwe Gwlad, gyda chlybiau o Gymru, Lloegr, Ffrainc, Iwerddon, yr Alban a'r Eidal yn rhan ohoni.

Ond mae rhanbarthau Cymru a chlybiau Lloegr wedi bod yn trafod ac yn cefnogi cael Cwpan Ewropeaidd newydd y tymor nesaf, fyddai'n cael ei ddarlledu gan BT Sport.

Mae Undeb Rygbi Cymru yn gaeth i gytundeb presennol gyda chystadleuaeth Cwpan Heineken sy'n cael ei ddangos ar deledu Sky.

Mae'n debyg bod Undeb Rygbi Cymru yn gobeithio y bydd y ddau ddarlledwr yn cytuno ar gyfaddawd ar gyfer cynnal cystadleuaeth Ewropeaidd, fyddai'n cynnwys y chwe gwlad.

Hollbwysig

Roedd ffynhonnell yn Undeb Rygbi Cymru wedi dweud wrth BBC Cymru, er y byddai sicrhau cytundeb yn anodd, ei bod hi'n "bosib".

Os nad oedd datblygiad clir o'r cyfarfod ym Mharis, roedd y rhanbarthau yn debygol o barhau gyda'u cynlluniau i ymuno ag Uwchgynghrair Lloegr y tymor nesaf.

Ond mi fyddai'r rhanbarthau a chlybiau Lloegr yn ffafrio gweld mater y Cwpan Ewropeaidd yn cael ei ddatrys yn hytrach na dilyn y llwybr hwnnw.

Mi fyddai'n rhaid cael mwy o drafodaethau hefyd am allu'r clybiau a'r rhanbarthau i drafod telerau masnachol mewn unrhyw gystadleuaeth Ewropeaidd newydd.

Mae rhanbarthau Cymru am gael cadarnhad a sicrwydd y bydden nhw'n derbyn yr un nawdd â thimau o'r Alban a'r Eidal.

Mae'n bosib y bydd URC a'r rhanbarthau yn trafod ymhellach ddydd Iau neu ddydd Gwener yr wythnos hon.