Cam-drin: Dyn yn pledio'n ddieuog

  • Cyhoeddwyd
John Allen arriving in court
Disgrifiad o’r llun,
John Allen yn cyrraedd y llys i wrandawiad blaenorol

Mae cyn bennaeth cartrefi plant yng ngogledd Cymru wedi pledio'n ddieuog i 39 cyhuddiad hanesyddol o gam-drin.

Ymddangosodd John Allen, 72 oed, yn Llys y Goron Caernarfon fore Mercher.

Mewn gwrandawiad a barodd 50 munud, dywedodd y Barnwr Merfyn Hughes QC y gallai'r achos yn erbyn Mr Allen ddechrau ym mis Medi gan bara am hyd at 10 wythnos.

Mae'r cyhuddiadau yn ei erbyn yn ymwneud â honiadau gan 20 o bobl wahanol a wnaeth gwynion yn ei erbyn.

Cafodd Mr Allen ei rhyddhau ar fechnïaeth, ac fe fydd gwrandawiad arall yn digwydd ar Fawrth 11 yng Nghaernarfon.

Mae'r erlyniad wedi gofyn am gael cynnal yr achos llawn yn Llys y Goron Yr Wyddgrug, ond does dim penderfyniad wedi ei wneud am hynny hyd yn hyn.