Ymgyrch i ddal gyrwyr yn defnyddio ffôn symudol

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Heddlu wedi gwneud cyrch yn erbyn gyrwyr yn defnyddio ffon symudol wrth yrru

Mae Heddlu'r Gogledd wedi bod yn defnyddio lori heb unrhyw farciau er mwyn dal gyrwyr yn defnyddio ffôn symudol neu ddim yn rheoli eu cerbyd yn y modd cywir.

Roedd y cyrch gan Uned Ffyrdd Heddlu Gogledd Cymru yn ymgais i leihau nifer y damweiniau.

Lleihau damweiniau

Meddai Rhingyll Andy Roberts: "Rhoddwyd cosb benodol i yrwyr loriau a faniau mawr yn ogystal â cheir os gwelwyd nhw yn troseddu.

"Y math o droseddau yw, siarad ar ffôn symudol, bwyta wrth yrru a defnyddio'r rhyngrwyd.

"Pwrpas yr ymgyrch ydi lleihau'r nifer sydd yn cael eu lladd neu anafu trwy sicrhau bod gyrwyr efo rheolaeth o'u cerbydau bob amser."

Dywedodd Rhingyll Roberts, nad gyrwyr yw'r unig rai sy'n dioddef o fethu canolbwyntio a rhybuddiodd cerddwyr a beicwyr am beryglon defnyddio fôn symudol, gwrando ar gerddoriaeth neu siarad gyda ffrindiau.

Diffyg canolbwyntio

Ychwanegodd: "Hyd yn oed os ydych yn coelio y gallwch wneud nifer o bethau ar unwaith oherwydd eich bod yn gwylio'r ffordd, y gwir yw, nad ydych yn gweld y ffordd i gyd o'ch cwmpas.

"Fedrwch chi ddim gweld y peryglon ac mae'ch ymwybyddiaeth wedi lleihau, a gall hyn fod yn angheuol. "

"Mae defnyddio cerbydau heb eu marcio yn ein helpu i ddal gyrwyr sy'n torri'r gyfraith ac unai eu haddysgu neu eu herlyn.

"Mae hyn yn parhau i fod yn flaenoriaeth yn ein hymdrechion i leihau rhifau pobl sy'n cael eu lladd neu anafu'n ddifrifol ar ein ffyrdd."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol