Rhybudd bod ward babanod newydd-anedig Ysbyty Singleton yn Abertawe yn llawn

Cyhoeddwyd
Babi
Disgrifiad o’r llun,
Gallai'r sefyllfa barhau "am ychydig ddiwrnodau, o leia'" yn ôl y bwrdd iechyd

Mae mamau sydd ar fin geni babi yn ardal Abertawe'n cael eu rhybuddio i ffonio cyn cyrraedd Ysbyty Singleton, gan fod y ward yn llawn.

Dim ond menywod sydd eisoes wedi dechrau esgor ac yn methu teithio fydd yn derbyn gofal yn Ysbyty Singleton.

Bydd rhaid i eraill gael eu symud i ysbytai eraill lle mae gwelyau ar gael.

Gallai'r sefyllfa barhau "am ychydig ddiwrnodau, o leia'" yn ôl y bwrdd iechyd.

Meddai Bwrdd Iechyd Abertawe Bro Morgannwg, "does dim gwelyau ar gael" i fabanod newydd anedig sydd angen cymorth arbennig.

Ychwanegodd: "Dim ond menywod beichiog sydd eisoes wedi dechrau esgor - ac felly'n methu teithio - fydd yn derbyn gofal yn Ysbyty Singleton.

"Mae eraill, sy'n gallu teithio, neu rai sydd gan apwyntiad i ysgogi geni neu i gael triniaeth Gesaraidd, yn cael eu symud i ysbytai eraill."

'Pwysau eithriadol'

Ymysg yr unedau sy'n cael eu defnyddio, mae Ysbytai Tywysoges Cymru a Glangwili.

Er hyn, dywedodd y bwrdd bod "pwysau eithriadol ar unedau mamolaeth ledled de Cymru, ac efallai y bydd rhaid i rai fynd ymhellach."

"Bydd mamau sydd angen cymorth wrth deithio yn cael cynnig gwasanaeth ambiwlans.

"Mae'r sefyllfa'n esblygu'n gyson, ond mae disgwyl i'r gwasanaeth fod dan bwysau am ychydig ddyddiau, o leia'."

Dylai menywod sydd i fod i eni eu baban yn Ysbyty Singleton gysylltu â'r ward esgor ar 01792 205666 os ydyn nhw'n credu ei bod hi'n amser iddyn nhw fynd i'r ysbyty.