Bandstand newydd gwerth £1m yn Aberystwyth

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Argraff yr artist o gynllun y bandstand newydd yn Aberystwyth

Bydd prosiect gwerth £1m i ddatblygu bandstand newydd yn Aberystwyth yn mynd yn ei flaen.

Mae pwyllgor cynllunio Cyngor Ceredigion wedi cymeradwyo'r cynllun dadleuol.

Roedd y cyngor wedi dal y cynlluniau yn ôl am y tro yn sgil y tywydd garw oedd wedi taro'r promenâd ym mis Ionawr.

Mae'r bandstand presennol wedi bod yn adeilad blaenllaw ar lan y môr yn Aberystwyth ers 1935 ac mae wedi llwyddo i oroesi sawl storm dros y blynyddoedd.

Roedd dros 2,000 o bobl wedi llofnodi deiseb arlein yn gwrthwynebu ei dymchwel.

Ond fe fydd rwan yn cael ei dymchwel a bydd bandstand deulawr newydd gydag ardal berfformio a bwyty yn cymryd ei le.

Mae'r cynlluniau hefyd yn cynnwys adeiladu wal newydd i amddiffyn y bandstand rhag y môr.

Ffynhonnell y llun, Hayley green
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r hen bandstand wedi gwrthsefyll grym y môr ers 1935

'Gwarthus'

Roedd deiseb arlein wedi cael ei harwyddo gan 2,083 o bobl ac fe gafodd ei anfon at aelodau o'r pwyllgor cynllunio cyn y cyfarfod ddydd Mercher.

Roedd yn galw ar y pwyllgor i ailystyried y cynlluniau ac yn honni ei fod yn "warthus i fod yn gwastraffu arian ar adeiladu bandstand newydd pan allai'r arian fod yn cael ei wario'n fwy effeithiol yn rhywle arall".

Fe dderbyniodd y cyngor 10 o lythyron yn gwrthwynebu'r cynllun gan godi pryderon nad ydi golwg yr un newydd yn cyd-fynd gyda'r promenâd Fictorianaidd.

Ond roedd adroddiad y cyngor yn dweud nad ydi'r adeilad presennol "o werth pensaernïol" nac yn "cyfrannu'n sylweddol" i'r promenâd.

Roedd Bwrdd Adfywio Aberystwyth eisoes wedi cefnogi'r cynllun a chlustnodi £918,750 ar ei gyfer ar ôl gwario £130,000 ar ymchwiliad strwythurol ym mis Chwefror 2013.

Mae yna bryderon na fyddai adeilad newydd yn gallu gwrthsefyll grym y tonnau fel y digwyddodd adeg y stormydd difrifol darodd y dref ddechrau Ionawr.

Cafodd Aberystwyth ei enwi fel ardal adfywio gan Lywodraeth Cymru ym mis Hydref 2009 ac fe dderbyniodd £10.3 miliwn ym mis Mawrth 2010.

Mae rhai prosiectau eisoes wedi elwa o'r nawdd gan gynnwys ffordd yn cysylltu Prifysgol Aberystwyth gyda'r Llyfrgell Genedlaethol a gwasanaeth bws ddechreuodd yn 2012.

Cafodd cynllun i wella ardal yr orsaf rheilffordd a bysiau £1 miliwn yn 2011.

Straeon perthnasol