BBC Cymru Fyw

Lluniau o'r difrod wedi'r stormydd

Published
image captionY gwyntoedd wedi chwipio'r tywod o'r traeth yn Aberdyfi, Gwynedd
image captionGweithwyr Scottish Power yn ceisio ailgysylltu cyflenwadau trydan
image captionRoedd yn rhaid i rai pobl adael eu cartrefi wedi i floc o fflatiau yn Aberystwyth gael eu difrodi.
image captionRoedd to gorsaf Porthmadog wedi cael ei ddifrodi gan y gwyntoedd cryfion.
image captionRoedd ffordd osgoi'r Felinheli wedi cael ei defnyddio fel lle parcio i lorïau dros nos gan bod Pont Britannia ar gau i gerbydau uchel.
image captionGwaith atgyweiro ar do'r Cae Ras yn Wrecsam
image captionUn o'r tyrbeini gwynt yn y môr oddi ar arfordir Cemaes, Ynys Môn. Fe aeth sawl un ar dân yn ystod y storm nos Fercher.
image captionGwynt a glaw yn achosi llifogydd difrifol yn Nhalgarth ym Mhowys
image captionHeol yr Eglwys yng Ngilwern lle roedd pŵer y dŵr yn y draen wedi llwyddo i godi'r caead!
image captionCoeden wedi'i chodi o'i gwreiddiau ym Mhentywyn.
image captionMae cryn dipyn o do'r tŷ hwn wedi cael ei chwythu i ffwrdd gan y gwyntoedd cryfion.
image captionRhan o adeilad wedi chwythu i ffwrdd ac wedi taro gwifrau trydan, yn ardal Porthmadog
image captionDifrod ym Mhorthmadog