Lluniau o'r difrod wedi'r stormydd

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Y gwyntoedd wedi chwipio'r tywod o'r traeth yn Aberdyfi, Gwynedd
Disgrifiad o’r llun,
Gweithwyr Scottish Power yn ceisio ailgysylltu cyflenwadau trydan
Disgrifiad o’r llun,
Roedd yn rhaid i rai pobl adael eu cartrefi wedi i floc o fflatiau yn Aberystwyth gael eu difrodi.
Disgrifiad o’r llun,
Roedd to gorsaf Porthmadog wedi cael ei ddifrodi gan y gwyntoedd cryfion.
Disgrifiad o’r llun,
Roedd ffordd osgoi'r Felinheli wedi cael ei defnyddio fel lle parcio i lorïau dros nos gan bod Pont Britannia ar gau i gerbydau uchel.
Disgrifiad o’r llun,
Gwaith atgyweiro ar do'r Cae Ras yn Wrecsam
Disgrifiad o’r llun,
Un o'r tyrbeini gwynt yn y môr oddi ar arfordir Cemaes, Ynys Môn. Fe aeth sawl un ar dân yn ystod y storm nos Fercher.
Disgrifiad o’r llun,
Gwynt a glaw yn achosi llifogydd difrifol yn Nhalgarth ym Mhowys
Disgrifiad o’r llun,
Heol yr Eglwys yng Ngilwern lle roedd pŵer y dŵr yn y draen wedi llwyddo i godi'r caead!
Disgrifiad o’r llun,
Coeden wedi'i chodi o'i gwreiddiau ym Mhentywyn.
Disgrifiad o’r llun,
Mae cryn dipyn o do'r tŷ hwn wedi cael ei chwythu i ffwrdd gan y gwyntoedd cryfion.
Disgrifiad o’r llun,
Rhan o adeilad wedi chwythu i ffwrdd ac wedi taro gwifrau trydan, yn ardal Porthmadog
Disgrifiad o’r llun,
Difrod ym Mhorthmadog