Trywanu yng Nghaerdydd: cyhuddo dyn

Cyhoeddwyd
HeddluFfynhonnell y llun, Iestyn Scourfield
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd strydoedd yr ardal eu cau fore Gwener, Tachwedd 29

Mae'r heddlu wedi cyhuddo dyn wedi ymosodiad yng Nghaerdydd ddiwedd Tachwedd 2013.

Brynhawn Iau fe gafodd Ryszard Edward Tomala, 25 oed, ei gyhuddo o ymosod, gan achosi niwed corfforol gwirioneddol a dau gyhuddiad o glwyfo'n fwriadol.

Mae wedi ei gadw'n y ddalfa tan Chwefror 27, dyddiad ei wrandawiad nesaf yn Llys Ynadon Caerdydd.

Ymosod

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw ychydig cyn 1pm brynhawn Gwener, Tachwedd 29, wedi adroddiadau bod rhywun wedi ymosod ar ddynes ar Ffordd Allensbank a bod ganddi anaf i'w gwddf.

Funudau wedyn daeth galwad arall bod rhywun wedi ymosod ar ddyn ar Stryd Tewkesbury gerllaw.

Cafodd heddlu arfog eu galw a chafodd y dyn ei arestio ar Stryd Dalton lle daeth plismyn o hyd i gyllell.

Roedd ffyrdd ar gau tra bod yr heddlu'n cynnal archwiliadau fforensig.