Sefydliad yn amddiffyn Malky Mackay mewn ffrae dros wario

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Huw Evans picture agency

Mae Sefydliad Rheolwyr y Gynghrair (LMA) wedi herio beirniadaeth clwb pêl-droed Caerdydd o wariant y cyn-reolwr, Malky Mackay.

Mewn datganiad, dywedodd prif weithredwr yr Adar Gleision, Simon Lim, fod y clwb wedi colli "oddeutu £8.5m" wrth werthu'r ymosodwr Andreas Cornelius.

Meddai Lim bod y "cyfranddalwyr allweddol" yn credu mai "rheolaeth annoeth a diofal" trefn Mackay yw'r rheswm am y golled.

Ond yn ôl yr LMA, roedd rhaid i Mackay drafod pob trosglwyddiad gyda Lim.

Fe gafodd Cornelius, 20 oed, ei werthu fis Ionawr.

Roedd dyfodiad y chwaraewr i'r clwb ymysg y rhesymau pam roddodd perchennog Caerdydd, Vincent Tan, y sac i'r pennaeth recriwtio Iain Moody fis Hydref, a Mackay ddeufis yn ddiweddarach.

Anaf

Arwyddodd Cornelius gytundeb gwerth £7.5m â Chaerdydd fis Gorffennaf y llynedd, ond fe anafodd ei ffêr ar ddechrau ei yrfa yng Nghymru.

Fe ymddangosodd mewn 11 gêm i Gaerdydd, ond lwyddodd o ddim i sgorio gôl cyn ail-ymuno â'i hen glwb FC Copenhagen.

Fe sgoriodd o hatric yn ei gêm gynta'n ôl yn Nenmarc.

"Yn achos Andreas Cornelius, gostiodd ychydig yn llai na £10m i'r clwb at ei gilydd, 'dy ni'n edrych ar golled fawr o £8.5m, a hynny'n cynnwys ffioedd trosglwyddo, cyflogau, busnes a iawndal i asiant y chwaraewr a chostau eraill," meddai datganiad Lim.

'Anaddas ac amhroffesiynol'

Dywedodd prif weithredwr yr LMA, Richard Bevan ei bod hi'n "anaddas ac amhroffesiynol" i'r ddwy ochr i wneud datganiad oherwydd y "broses gyfreithiol" sydd ar droed rhwng y clwb a Mackay.

Ond ychwanegodd Bevan ei bod hi "ddim ond yn iawn" i'r LMA gyhoeddi ymateb i "ddatgelu'r gwir" am y sylwadau yn erbyn Mackay ynglŷn â throsglwyddiad Cornelius.

"Roedd gofyn i Malky adrodd [wrth Lim] ynglŷn â phob mater oedd yn ymwneud â throsglwyddo chwaraewyr," meddai Mr Bevan.

"Dyma'r un Mr Lim ddywedodd - pan ofynwyd iddo fwy nag unwaith, pam gafodd Mackay y sac - nad oedd o'n gwybod y rheswm."

Dywedodd Mr Bevan fod gan bob clwb pêl-droed, yn enwedig ar y lefel uchaf, systemau yn eu lle ar gyfer "llywodraeth gorfforedig."

"Dyw Caerdydd ddim yn eithriad," ychwanegodd Bevan.

"Dyw rheolwr, hyd yn oed yn yr Uwch Gynghrair, ddim yn mynd allan ac yn 'arwyddo' chwaraewyr.

"Mae ei holl argymhellion yn mynd at ei swyddog prif weithredol a'i fwrdd - a'r prif weithredwr ar ran y bwrdd, yn y bôn, sy'n delio gyda'r holl drefniadau ariannol i sicrhau unrhyw gytundeb."

Mae'r BBC wedi gofyn i Mackay a chyn bennaeth recriwtio Caerdydd, Iain Moody am ymateb.

Straeon perthnasol