Sglefrio 'dros ddwy wlad'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Wiki commons
Disgrifiad o’r llun,
Fe gafodd Lloyd Jones ddinasyddiaeth Ffrainc ym mis Hydref y llynedd

30 mlynedd ar ôl perfformiad bythgofiadwy Torvill a Dean yn y Gemau Olympaidd y Gaeaf yn Sarajevo, fe fydd Cymro'n ceisio efelychu'r gamp yn Sochi.

Bydd Lloyd Jones yn sglefrio dros Ffrainc gyda'i bartner Pernelle Carron yn y gystadleuaeth dawnsio iâ, a dywedodd ei fod yn teimlo fel cynrychioli dwy wlad - Ffrainc a Chymru.

Bydd Lloyd yn cystadlu ddydd Sul a dydd Llun, a bu'n siarad gyda Newyddion Ar-lein rhwng sesiynau ymarfer yn Rwsia.

Dyma fydd Gemau Olympaidd cyntaf y dyn ifanc o Gaerdydd wedi iddo gael dinasyddiaeth Ffrainc ym mis Hydref y llynedd.

Ysgol enwog

Mae'n gyn-ddisgybl Ysgol Uwchradd yr Eglwys Newydd yng Nghaerdydd - yr un ysgol sydd wedi cynhyrchu mawrion eraill byd y campau fel Gareth Bale, Sam Warburton a Geraint Thomas - ac mae'n falch iawn o'r cysylltiad.

Dywedodd: "Roedd y tri mewn blwyddyn wahanol i mi, ond roeddwn i'n eu nabod yn fras drwy ffrindiau eraill.

"Mae'n grêt ein bod ni i gyd yn rhan o'r un ysgol ac i gyd wedi mynd ymlaen i bethau mawr yn y byd chwaraeon.

"Roedd yr ysgol yn wych i mi hefyd. Yn amlwg gan fod fy nghamp i mor dechnegol doedden nhw ddim yn medru cynnig cymorth ymarferol heb yr arbenigedd.

"Ond bob tro yr oedd gen i wersi ymarfer corff ar fore dydd Iau, roedd yr ysgol yn gadael i mi fod yn absennol a mynd i'r llawr sglefrio yng Nghaerdydd i ymarfer.

"Roedd y staff i gyd yn gefnogol i'r hyn yr oeddwn i'n gwneud hefyd ac yn cynnig bob cymorth."

Ffynhonnell y llun, AFP
Disgrifiad o’r llun,
Gobaith Lloyd Jones a Pernelle Carron yw gorffen yn y deg uchaf yn Sochi

Amserlen galed

Aeth Lloyd i sglefrio am y tro cyntaf pan oedd yn dair oed, a bu'n sglefrio'n gyson ers pan oedd yn bump oed. Mae'r dyfal barhad yna wedi bod yn ddefnyddiol wrth wynebu amserlen galed i gyrraedd y brig.

"Ry'n ni wedi bod yn ymarfer yn galed iawn cyn y Gemau. Am bum niwrnod yr wythnos ry'n ni'n treulio pedair awr y dydd ar yr iâ - dwy sesiwn o ddwy awr - ac wedyn gwaith pwysau yn y gampfa.

"Ry'n ni hefyd yn cael sesiwn ddwy awr ar yr iâ ar benwythnosau, felly ydi, mae'n galed.

"Mae dwy elfen i'r gystadleuaeth dawnsio iâ yn y Gemau. Bydd y rhaglen fer ddydd Sul lle mae disgwyl i ni gyflawni pum elfen orfodol mewn rhaglen sy'n para tua dau funud a 50 eiliad.

"Wedyn ddydd Llun mae'r rhaglen hwy sy'n para tua phedwar munud a gyda mwy o elfennau gorfodol, ac mae mwy o bwyntiau ar gael yn yr ail ran hefyd."

'Dwy wlad'

Roedd Lloyd yn arfer cystadlu dros Brydain, ond pan roddodd ei gynbartner y gorau i'r gamp fe ymunodd â Pernelle Carron o Ffrainc, a dyw e bellach ddim yn teimlo'n beth rhyfedd cynrychioli ei wlad fabwysiedig.

"Dwi wedi bod yn byw yn Ffrainc ers tro bellach," meddai, "ac rwy'n ddinesydd Ffrengig nawr.

"Mae pobl Ffrainc wedi bod yn wych o groesawgar a chefnogol ac rwy'n teimlo'n gartrefol iawn yma.

"Ond wrth gwrs fyddai byth yn anghofio fy ngwreiddiau yng Nghymru, ac mae'n teimlo weithiau fel bod â dau gartref a chynrychioli dwy wlad."

Mae perfformiad Torvill a Dean i gerddoriaeth Bolero gan Ravel yn cael ei gofio hyd heddiw, ond yn eu gemau cyntaf mae Lloyd Jones a Pernelle Carron yn realistig yn eu disgwyliadau.

"O ystyried lle'r ydyn ni yn rhestr detholion y byd ar hyn o bryd, a'r ffaith mai dyma'n Gemau Olympaidd cyntaf fe fyddai gorffen yn y deg uchaf yn rhyfeddol i ni.

"Mae ymarfer yma wedi mynd yn dda dros ben ac mae'r awyrgylch yma'n anhygoel.

"Ry'n ni wedi cael blas o bethau mawr ac fe fyddwn ni'n troi ein golygon at y medalau yn y Gemau nesaf yn 2018."

Straeon perthnasol