Rhieni'n gofyn am gymorth cyfreithiol

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Plediodd Gareth Williams yn euog i dri chyhuddiad o voyeuriaeth

Mae rhieni disgyblion ysgol lle mae dirprwy bennaeth wedi cyfaddef ffilmio plant yn defnyddio'r tŷ bach mewn lleoliad arall wedi gofyn am gyngor cyfreithiol.

Mae'r heddlu wedi bod yn ymchwilio yn Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf yng Nghaerdydd.

Dywedodd cyfreithiwr o'r ddinas Phillip Gower fod nifer o rieni pryderus â phlant yn yr ysgol wedi cysylltu ag ef.

Fis diwethaf fe blediodd Gareth Williams o Riwbeina yn euog i dri chyhuddiad o voyeuriaeth.

Clywodd Llys y Goron Caerdydd fod Williams wedi defnyddio camera cudd i ffilmio pump o blant yn defnyddio tŷ bach oedd ddim yn yr ysgol.

Daeth yr heddlu o hyd i'r camera ynghyd â ffeiliau fideo â lluniau digidol arnyn nhw.

Dedfrydu

Clywodd y llys fod yr heddlu yn parhau i ymchwilio ac y byddai Williams yn cael ei holi eto.

Bydd yn cael ei ddedfrydu ar Chwefror 21.

Yn y cyfamser, mae'r heddlu wedi parhau i ymchwilio yn yr ysgol yn Llandaf ac fe gafodd llythyr ei anfon at rieni gan y pennaeth Alun Davies i egluro'r sefyllfa ddiweddaraf.

Fe ddywed y llythyr bod yr ysgol "yn parhau i gydweithio gyda'r awdurdodau a'u cynorthwyo ymhob ffordd posib gyda'u hymholiadau".

Ychwanegodd Mr Davies bod Williams yn dal wedi ei wahardd o'i waith.

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Caerdydd: "Mae ymchwiliad yr heddlu yn parhau i'r mater ac felly nid ydym yn medru gwneud sylw ar y mater."

Straeon perthnasol