Mae'r tân ar gors yn Y Borth wedi'i ddiffodd.

  • Cyhoeddwyd
Tan BorthFfynhonnell y llun, Keith Morris
Disgrifiad o’r llun,
Nid yw'n glir sut y dechreuodd y tân ar hyn o bryd
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r tân ar draws ardal tua'r un maint â chae pêl-droed a hanner
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd y gwasanaethau brys eu galw toc wedi pump y bore
Ffynhonnell y llun, @Abercentral
Disgrifiad o’r llun,
Y tân tu ôl y carafanau ger Clwb Golff Y Borth

Mae'r tân fu'n llosgi ar gors ger Stryd Fawr Y Borth yng Ngheredigion wedi cael ei ddiffodd.

Roedd y tân ar draws ardal tua'r un maint â chae pêl-droed a hanner.

Fe gafodd y gwasanaethau brys eu galw am 5:20am ddydd Gwener ac roedd dau griw tân o'r Borth ac Aberystwyth yno.

Roedd y tân yn cael ei reoli gan y swyddogion, ond yn achosi tipyn o fwg ar y pryd.

Mae'r tân erbyn hyn wedi cael ei ddiffodd, yn ôl Cyfoeth Naturiol Cymru.

Maen nhw'n dweud bod y difrod yn fychan iawn gan mai'r gwair yn unig oedd ar dân yn hytrach na'r mawn yn is i lawr yn y ddaear.

Dydy hi dal ddim yn amlwg beth achosodd y tân.

Mae cwmni Scottish Power yn dweud eu bod yn cydweithio gyda'r Gwasanaeth Tân i geisio gweld sut y dechreuodd y tân, a'u bod yn gallu cadarnhau na syrthiodd unrhyw geblau pŵer gerllaw.

Golygfeydd "anhygoel"

Dywedodd Bryn Jones, sy'n byw'n lleol, fod yr olygfa'n "anhygoel" o ystyried yr holl dywydd gwlyb.

"Rydych chi'n gallu gweld y fflamau a'r mwg y tu ôl i'r pentre," meddai wrth BBC Radio Wales yn gynharach yn y bore.

Mae arfordir Ceredigion, ac yn arbennig Aberystwyth, wedi cael ei daro oherwydd y tywydd stormus yn ddiweddar.

Ffynhonnell y llun, Geraint Evans
Disgrifiad o’r llun,
Y Borth oedd un o leoliadau ffilmio'r gyfres deledu Y Gwyll

Anghyffredin

Dywedodd Dr Christian Dunn, sy'n rhedeg cwrs meistr ar Wyddoniaeth Gwlyptiroedd a Chadwraeth ym Mhrifysgol Bangor, bod tanau yn anghyffredin ar gorsydd gwlyb.

"Gall mawn losgi yn dda iawn oherwydd planhigion sy'n pydru ...," meddai.

"Dyna pam mae wedi cael ei losgi ers canrifoedd fel tanwydd a pham rydyn ni'n gweld tanau mawr ar ein mynyddoedd o dro i dro.

"Ond fel arfer mae'r rhain yn yr haf gan fod angen i'r mawn fod yn sych i losgi yn dda. Felly mae gweld maint y tân yma yn syndod."

Dywedodd nad oedd modd gwybod beth oedd yr achos ond gallai'r gwyntoedd cryf diweddar wedi sychu haen uchaf y mawn.

Gallai'r tân wedi dechrau drwy fellten yn y stormydd diweddar, meddai, neu wedi tanio ei hun, fel sy'n digwydd fwyaf aml.

'Pa mor bwysig'

"Yn anffodus, nid bwgan neu dylwyth teg yw achos hyn ond bod nwyon o'r mawn wedi tanio eu hunain, rhywbeth sy'n siomi myfyrwyr Prifysgol Bangor.

"Mae achosion fel hyn yn dangos pa mor bwysig yw gofalu am ein mawndiroedd yng Nghymru - maen nhw'n rhy werthfawr.

"Maen nhw'n storio lot fawr o garbon - yn fwy na fforestydd - gan arafu newid i'r hinsawdd.

"Hefyd, mewn rhai achosion gallen nhw helpu atal llifogydd drwy storio dŵr.

"Gyda'r holl lifogydd diweddar yng Nghymru mae'n hanfodol ein bod ni'n parhau i reoli ein mawndiroedd a gwlyptiroedd yng Nghymru i wneud y mwyaf ohonyn nhw."