Dyn wedi marw yn y storm

Cyhoeddwyd

Mae dyn o Wynedd wedi marw yn dilyn cael ei daro gan goeden yn syrthio yn ei ardd ger Caernarfon yn ystod y storm ddifrifol b'nawn Mercher.

Roedd Bob Thomas, oedd yn 77 oed, o Gaeathro, allan yn yr ardd gyda'i wraig yn casglu'r ieir pan syrthiodd coeden a'i daro.

Dywedodd llefarydd ar ran y Gwasanaeth Ambiwlans eu bod "wedi cael eu galw am 4:57pm ddydd Mercher, Chwefror 12, i adroddiadau bod dyn wedi cael ei daro gan goeden yng Nghaeathro, Caernarfon".

"Fe anfonwyd ambiwlans brys i'r safle, ac fe aethpwyd â dyn yn ei 70au gydag anafiadau difrifol i Ysbyty Gwynedd ym Mangor."

Yn ôl cyfeillion ei deulu, fe gafodd Mr Thomas ei drosglwyddo i Ysbyty Stoke on Trent lle bu farw nos Iau.

Straeon perthnasol