Honiadau: ffilmio plant yn Ysgol Glantaf

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunPlediodd Gareth Williams yn euog i dri chyhuddiad o voyeuriaeth

Mae honiadau bod plant wedi eu ffilmio'n gyfrinachol mewn ysgol lle mae dirprwy bennaeth wedi cyfaddef ffilmio plant yn defnyddio'r tŷ bach mewn lleoliad arall.

Eisoes mae rhai rhieni'n gofyn am gymorth cyfreithiol.

Mae'r heddlu wedi bod yn ymchwilio yn Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf yng Nghaerdydd.

Dywedodd cyfreithiwr o'r ddinas Phillip Gower fod nifer o rieni â phlant yn yr ysgol wedi cysylltu ag ef.

Mae ffynonellau wedi dweud wrth BBC Cymru fod yr heddlu wedi sôn am ffilmio cyfrinachol honedig wrth athrawon, rhieni a disgyblion.

Fis diwethaf fe blediodd Gareth Williams o Riwbeina yn euog i dri chyhuddiad o voyeuriaeth.

Clywodd Llys y Goron Caerdydd fod Williams wedi defnyddio camera cudd i ffilmio pump o blant yn defnyddio tŷ bach oedd ddim yn yr ysgol.

Daeth yr heddlu o hyd i gamera ynghyd â ffeiliau fideo â lluniau digidol arnyn nhw.

Dedfrydu

Clywodd y llys fod yr heddlu yn parhau i ymchwilio ac y byddai Williams yn cael ei holi eto.

Bydd yn cael ei ddedfrydu ar Chwefror 21.

Yn y cyfamser, mae'r heddlu wedi parhau i ymchwilio yn yr ysgol yn Llandaf ac fe gafodd llythyr ei anfon at rieni gan y pennaeth Alun Davies i egluro'r sefyllfa ddiweddaraf.

Fe ddywed y llythyr bod yr ysgol "yn parhau i gydweithio gyda'r awdurdodau a'u cynorthwyo ymhob ffordd posib gyda'u hymholiadau".

Ychwanegodd Mr Davies bod Williams yn dal wedi ei wahardd o'i waith.

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Caerdydd: "Mae ymchwiliad yr heddlu yn parhau i'r mater ac felly nid ydym yn medru gwneud sylw ar y mater."

Straeon perthnasol